Tablice i pomniki

  

Głaz z tablicą na Okopowej 33


Głaz z tablicą upamiętniającą rozpoczęcie walk z Niemcami przez żołnierzy Zgrupowania „Radosław”

Lokalizacja: ul. Okopowa 33 (Wola)

 

Napis:

W tym rejonie oddziały Kedywu Komendy Głównej AK Zgrupowania „Radosław” Broda, Czata, Kolegium „A”, Dysk, Pięść, Miotła, Parasol, Zośka pod dowództwem ppłk. Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” rozpoczęły 1 sierpnia 1944 r. walkę z Niemcami w obronie Woli i prowadziły ja nieprzerwanie do 11 sierpnia 1944 r.

 

Głaz z tablicą upamiętniającą rozpoczęcie 1.08.1944 walk z Niemcami przez żołnierzy Zgrupowania "Radosław" - ul. Okopowa 33 Głaz z tablicą upamiętniającą rozpoczęcie 1.08.1944 walk z Niemcami przez żołnierzy Zgrupowania "Radosław" - ul. Okopowa 33