TAG: Wola

Relacja Zbigniewa Rylskiego

1) Relacja Zbigniewa Rylskiego ps. „Brzoza” o dołączeniu do „Parasola” w dniu 1 sierpnia 1944 r. po niepowodzeniu uderzenia na szpital na ul. Dworskiej (Czyste).   2) Relacja Zbigniewa Rylskiego ps. „Brzoza” o walkach w rejonie Cmentarza Kalwińskiego i wypadzie na skrzyżowanie ul. Żytniej i Młynarskiej 6 sierpnia 1944 r.   3) Relacja Zbigniewa Rylskiego […]

Relacja Wojciecha Świątkowskiego

1) Relacja Wojciecha Świątkowskiego ps. „Korczak”, szefa służby „Moto” o działaniu służby w czasie walk na Woli i transporcie rannych na Stare Miasto.   2) Relacja Wojciecha Świątkowskiego ps. „Korczak” o zaopatrzeniu i umundurowaniu się batalionu 4 sierpnia 1944 r. na Stawkach.   3) Relacja Wojciecha Świątkowskiego ps. „Korczak” o śmierci dowódcy 1. kompanii Stanisława […]

Relacja Jacka Tomaszewskiego

1) Relacja Jacka Tomaszewskiego ps. „Jacek” o walkach na Starym Mieście w sierpniu 1944 r.   2) Relacja Jacka Tomaszewskiego ps. „Jacek” o walkach na Woli w początkach sierpnia 1944 r.   Zobacz także rozmowę z panem Jackiem Tomaszewskim przeprowadzoną przez uczniów naszej szkoły.  

Spis map z okresu Powstania Warszawskiego

Okolice Czerniakowa Okolice ulicy Karolkowej Okolice placu Krasińskich Okolice Schroniska Okolice Alei Ujazdowskich Okolice ulicy Wareckiej Okolice ulicy Wilczej Okolice ulicy Wolskiej

W Zgrupowaniu Radosław na Woli

Żołnierz z plutonu „Narocz” Janusz Pawłowski ps. „Siódemka” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej

Żołnierze Zgrupowania „Radosław” podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania „Radosław”). Magazyny były źródłem różnorodnego zaopatrzenia, w tym również mundurów zwanych popularnie „panterkami”, którą widzimy na pierwszym żołnierzu od prawej strony. (Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).   Dowódca Zgrupowania „Radosław” (zarazem dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej) […]

Obrona Pałacyku Michla na Woli

Brama wjazdowa i stróżówka kompleksu Młynów Michlera. W głębi widoczny wielopiętrowy budynek przemysłowy należący do kompleksu. (foto: Archiwum M.St. Warszawy).

Po porażce w Godzinie “W” natarcia pododdziałów powstańczych Obwodu III Wola, usiłujących wykonać powierzone im zadania, koniecznością stało się zaangażowanie w walkę oddziałów “Kedywu” KG AK  zajmujących rejon cmentarzy wolskich. Kluczową rolę odgrywała w nich arteria ul. Wolskiej, którą przeciwnik usiłował wedrzeć się w głąb Warszawy idąc z odsieczą dla broniących się niemieckich punktów oporu […]

Rozmowa z Jackiem Tomaszewskim ps. „Jacek”

Julka: Mamy zaszczyt gościć dzisiaj pana Jacka Tomaszewskiego – prezesa stowarzyszenia kombatantów batalionu AK „Parasol”, a także  kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Pan Jacek Tomaszewski:  Krzyża Walecznych, Krzyża Powstania Warszawskiego i Krzyża Ogólnego za zasługi dla kraju. Zresztą niedawno mi przez prezydenta nadanego…

„Parasol” w Powstaniu Warszawskim

Na dzień podjęcia walki powstańczej w Warszawie, w planie mobilizacyjnym Batalionowi „Parasol” wyznaczono rejon koncentracji w strefie ulic Młynarskiej, Karolkowej i Żytniej, w dzielnicy Wola. Decyzja ostateczna została przekazana dowódcy oddziału w trzeciej dekadzie lipca 1944 roku. W ramach zgrupowania „Radosław”, do którego należały też oddziały „Zośka”, „Czata”, „Miotła”, „Pięść” i „Dysk”, spełniać miał rolę […]