Bohaterowie

  

W Zgrupowaniu Radosław na Woli


Żołnierze Zgrupowania "Radosław" podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach

Żołnierze Zgrupowania „Radosław” podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania „Radosław”).

Magazyny były źródłem różnorodnego zaopatrzenia, w tym również mundurów zwanych popularnie „panterkami”, którą widzimy na pierwszym żołnierzu od prawej strony.

(Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).

 

Dowódca Zgrupowania "Radosław" ppłk. Jan Mazurkiewicz ps. "Radosław" na ulicy Okopowej.Dowódca Zgrupowania „Radosław” (zarazem dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej) w skład którego wchodził Batalion „Parasol”, ppłk. Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław” (stoi bokiem) na ulicy Okopowej.

Na krześle siedzi jego żona kpt. Anna Mazurkiewicz ps. „Irma” – komendantka łączniczek sztabu Kedywu KG AK.

(Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

 

Kolumna samochodów zdobytych przez powstańców Zgrupowania „Radosław” na Woli.Kolumna samochodów zdobytych przez powstańców Zgrupowania „Radosław” na Woli. Samochody używane były w pierwszych dniach Powstania przez kierowców służby motoryzacyjnej „Parasola” do transportu rannych do szpitali na Starówce.

(Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

 

 

Zbigniew Storożyński ps. "Fernando" przy niemieckim moździerzu na WoliZbigniew Storożyński ps. „Fernando” z 1. kompanii przy niemieckim moździerzu w pierwszych dniach Powstania na Woli. Według relacji Zbigniewa Storożyńskiego, moździerz został zdobyty przez drużynę sierż. pchor. Janusza Brochwicz – Lewińskiego ps. „Gryf”, lecz z powodu uszkodzenia iglicy i braku amunicji nie nadawał się do użytku.

Charakterystyczny jest cywilny ubiór „Fernanda” i brak oporządzenia, świadczący o tym, że fotografię wykonano zanim „Parasol” zaopatrzył się w zdobyczne umundurowanie niemieckie z magazynów na Stawkach. Widoczny pistolet maszynowy MP40 oraz dwa zapasowe magazynki wciśnięte za pasem.

(Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

 

Pluton „Narocz”

Pluton „Narocz” wchodził w skład 1. kompanii. Pierwszym zadaniem plutonu „Narocz” było obsadzenie Pałacyku Michla (drużyny kpr. pchor. Andrzeja Gaweckiego „Sława” i st. strz. pchor. Stanisława Peterka „Sylwestra”) 4 sierpnia. Reszta dnia i noc upłynęła im na budowie i naprawie umocnień.

5 sierpnia razem z żołnierzami „Gryfa” brali oni udział w obronie pałacyku. Po ataku o godz.8.00 zadecydowano o wycofaniu drużyny „Sława”. Obsadzili oni później Wolską 42. „Sław” został ranny w brzuch, a jego drużyna wycofała się.

Podczas kontrnatarcia (nieudanego) 1. kompanii na narożnik ul. Wolskiej i Młynarskiej pluton „Narocz” został odrzucony do Śródmieścia i stracił kontakt z „Parasolem”.

 

Powstańcy prawdopodobnie z oddziału "Narocz" Batalionu "Parasol" odpoczywający przy ruinach domów przy Siennej 13-15Powstańcy prawdopodobnie z oddziału „Narocz” Batalionu „Parasol” odpoczywający przy ruinach domów przy Siennej 13 – 15. Ujęcie w kierunku zachodnim.

Czwarty od lewej w rzędzie opartych o mur, w czapce z orzełkiem prawdopodobnie strz. Włodzimierz Brzeziński „Szekspir”.

(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)

Żołnierze z plutonu „Narocz” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej

 

Żołnierze z plutonu „Narocz” (od lewej): Janusz Pawłowski ps. „Siódemka”, NN i NN ps. „Władysław” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej. W tle widać dym z podpalonego budynku stacji.

Fotografia wykonana na terenie tzw. Pociejowa, budynków przemysłowych znajdujących się przy ul. Bagno.

(Fotografia ze zbiorów Archiwum Akt Nowych)

 

Żołnierze z plutonu „Narocz” (od lewej): Leon Bednarski ps. „Mikro”, Henryk Zajączkowski ps. „Szarak” i NN ps. „Władysław”Żołnierze z plutonu „Narocz” (od lewej): Leon Bednarski ps. „Mikro”, Henryk Zajączkowski ps. „Szarak” i NN ps. „Władysław”.

(Fotografia ze zbiorów Archiwum Akt Nowych)

 

 

Żołnierz z plutonu „Narocz” Janusz Pawłowski ps. „Siódemka” w czasie walk o budynek PAST na ul. ZielnejŻołnierz z plutonu „Narocz” Janusz Pawłowski ps. „Siódemka” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej.

(Fotografia ze zbiorów Archiwum Akt Nowych)