TAG: harcerze

Powstanie i działania kompanii „Agat”/”Pegaz”

Oddział do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, noszący kolejno kryptonimy: „AGAT” (skrót od Anty-Gestapo ), „PEGAZ” (skrót słów „Przeciw Gestapo”, wprowadzony od stycznia 1944 r.), „PARASOL” (od skojarzenia z czaszą spadochronu, wprowadzony po przekształceniu kompanii w batalion szturmowy w czerwcu 1944 r.), zorganizowany został latem 1943 roku i działał do końca Powstania […]

Początki oddziału

Relacja kpt. Adama Borysa o początkach oddziału. Materiał warsztatowy (maszynopis) do wywiadu opublikowanego w Przeglądzie Technicznym nr 36/1980,Warszawa 1980. Zbiory AAN (Akta Piotra Stachiewicza).

Powstanie AGATu

Stanisław Broniewski pseudonim „Orsza” o powstaniu kompanii „Agat”. Maszynopis w zbiorach Archiwum Akt Nowych [Akta Piotra Stachiewicza].