TAG: pałacyk Michla

Pieśni powstańcze

CHŁOPCY SILNI JAK STAL słowa: Józef Szczepański ps. „Ziutek”. Zobacz tekst pieśni Ta powstańcza pieśń żołnierzy „Parasola” jest obecnie hymnem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu AK Parasol w Warszawie. KOMPANIA 1114 słowa: Janusz Warnecki ps. „Madzik”. MARSZ MOKOTOWA Słowa: Mirosław Jezierski ps. „Karnisz”. Muzyka: Jan Markowski ps. „Krzysztof”. PAŁACYK MICHLA słowa: […]

Relacja Anny Złoch-Mizikowskiej

1) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o powstaniu plutonu „Narocz”.   2) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o Godzinie „W” i pierwszych dniach Powstania.   3) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o obronie Pałacyku Michla i Fabryki Franaszka.   4) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o walkach […]

Relacja Zofii Świeszcz-Łazor

1) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o wstąpieniu do kompanii „Agat” w lecie 1943 r.   2) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o sprawowaniu funkcji łączniczki liniowej w czasie walk na terenie ghetta w sierpniu 1944 r.   3) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o warunkach panujących na kwaterach […]

Pałacyk Michlera na Woli

Budynek Fabryki Obić Papierowych i Papierów Kolorowych pod firmą „Józef Franaszek” tzw. fabryki Franaszka ul. Wolska 41. Kompleks fabryczny stanowił przeciwległa stronę ulicy Wolskiej, stojąc naprzeciw Pałacyku Michla. Fotografia ze zbiorów Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy.

Pałacyk Karola Michlera (właściwie kompleks tzw. młynów Michlera) ul. Wolska 40. Miejsce ciężkich walk prowadzonych przez pododdziały 1. kompanii „Parasola” w obronie ul. Wolskiej (tzw. arterii wolskiej) 5 sierpnia 1944 r. 3 sierpnia grupa żołnierzy z 1. kompanii dowodzona przez sierż. pchor. Janusza Brochwicz  – Lewińskiego ps. „Gryf” obsadziła Pałacyk Michlera, zajmując pozycję na przedpolu […]

Janusz Brochwicz – Lewiński

Janusz Brochwicz – Lewiński ps. „Gryf”, dowódca II. plutonu 1. kompanii, dowódca obrony Pałacyku Michlera.

W Zgrupowaniu Radosław na Woli

Żołnierz z plutonu „Narocz” Janusz Pawłowski ps. „Siódemka” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej

Żołnierze Zgrupowania „Radosław” podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania „Radosław”). Magazyny były źródłem różnorodnego zaopatrzenia, w tym również mundurów zwanych popularnie „panterkami”, którą widzimy na pierwszym żołnierzu od prawej strony. (Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).   Dowódca Zgrupowania „Radosław” (zarazem dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej) […]

Obrona Pałacyku Michla na Woli

Brama wjazdowa i stróżówka kompleksu Młynów Michlera. W głębi widoczny wielopiętrowy budynek przemysłowy należący do kompleksu. (foto: Archiwum M.St. Warszawy).

Po porażce w Godzinie “W” natarcia pododdziałów powstańczych Obwodu III Wola, usiłujących wykonać powierzone im zadania, koniecznością stało się zaangażowanie w walkę oddziałów “Kedywu” KG AK  zajmujących rejon cmentarzy wolskich. Kluczową rolę odgrywała w nich arteria ul. Wolskiej, którą przeciwnik usiłował wedrzeć się w głąb Warszawy idąc z odsieczą dla broniących się niemieckich punktów oporu […]

„Parasol” w Powstaniu Warszawskim

Na dzień podjęcia walki powstańczej w Warszawie, w planie mobilizacyjnym Batalionowi „Parasol” wyznaczono rejon koncentracji w strefie ulic Młynarskiej, Karolkowej i Żytniej, w dzielnicy Wola. Decyzja ostateczna została przekazana dowódcy oddziału w trzeciej dekadzie lipca 1944 roku. W ramach zgrupowania „Radosław”, do którego należały też oddziały „Zośka”, „Czata”, „Miotła”, „Pięść” i „Dysk”, spełniać miał rolę […]