Wspomnienia

  

Relacja Zofii Świeszcz-Łazor


1) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o wstąpieniu do kompanii „Agat” w lecie 1943 r.

      1. Posłuchaj nagrania

 

2) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o sprawowaniu funkcji łączniczki liniowej w czasie walk na terenie ghetta w sierpniu 1944 r.

      2. Posłuchaj nagrania

 

3) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o warunkach panujących na kwaterach w Pałacu Krasińskich gdzie stacjonował „Parasol” w czasie walk na Starówce.

      3. Posłuchaj nagrania

 

4) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o najmłodszych „parasolarzach” w Powstaniu.

      4. Posłuchaj nagrania

 

5) Zofia Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” radosna chwila ze Starówki.

      5. Posłuchaj nagrania

 

6) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o powstaniu jednej ze zwrotek piosenki „Pałacyk Michla”.

      6. Posłuchaj nagrania

 

7-8) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o współpracy z ludnością cywilną w Powstaniu.

      7. Posłuchaj nagrania
      8. Posłuchaj nagrania

 

9) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o śmierci Edwarda Leszczyńskiego ps. „Jaxa”.

      9. Posłuchaj nagrania