Bohaterowie »

Tacy byliśmy w 1943

Dwie przyjaciółki Krystyna Maleszewska ps. „Rafał” i Zofia Świerszcz – Łazor ps. „Zojda” gdzieś w Warszawie w 1943 r.

Harcerki z zastępu „Pędziwiatrów” z Grupy Wykonawczej Szarych Szeregów przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów jesienią 1943 r. Od lewej: Anna Złoch – Mizikowska ps. „Grażka”, Hanna Darda ps. „Ala” oraz Krystyna Biernacka – Mikołajczyk ps. „Kali”. Historia ich wszystkich wpisana została w historię batalionu „Parasol”. „Ala” została rozstrzelana 3 lutego 1944 r. przez Niemców w […]

W Zgrupowaniu Radosław na Woli

Żołnierz z plutonu „Narocz” Janusz Pawłowski ps. „Siódemka” w czasie walk o budynek PAST na ul. Zielnej

Żołnierze Zgrupowania „Radosław” podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania „Radosław”). Magazyny były źródłem różnorodnego zaopatrzenia, w tym również mundurów zwanych popularnie „panterkami”, którą widzimy na pierwszym żołnierzu od prawej strony. (Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).   Dowódca Zgrupowania „Radosław” (zarazem dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej) […]

Obrona Pałacyku Michla na Woli

Brama wjazdowa i stróżówka kompleksu Młynów Michlera. W głębi widoczny wielopiętrowy budynek przemysłowy należący do kompleksu. (foto: Archiwum M.St. Warszawy).

Po porażce w Godzinie “W” natarcia pododdziałów powstańczych Obwodu III Wola, usiłujących wykonać powierzone im zadania, koniecznością stało się zaangażowanie w walkę oddziałów “Kedywu” KG AK  zajmujących rejon cmentarzy wolskich. Kluczową rolę odgrywała w nich arteria ul. Wolskiej, którą przeciwnik usiłował wedrzeć się w głąb Warszawy idąc z odsieczą dla broniących się niemieckich punktów oporu […]