Bohaterowie

  

Tacy byliśmy w 1943


Harcerki z zastępu „Pędziwiatrów” z Grupy Wykonawczej Szarych Szeregów przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów jesienią 1943 r.. Od lewej: Anna Złoch – Mizikowska ps. „Grażka”, Hanna Darda ps. „Ala” oraz Krystyna Biernacka – Mikołajczyk ps. „Kali”.Harcerki z zastępu „Pędziwiatrów” z Grupy Wykonawczej Szarych Szeregów przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów jesienią 1943 r. Od lewej: Anna Złoch – Mizikowska ps. „Grażka”, Hanna Darda ps. „Ala” oraz Krystyna Biernacka – Mikołajczyk ps. „Kali”.

Historia ich wszystkich wpisana została w historię batalionu „Parasol”. „Ala” została rozstrzelana 3 lutego 1944 r. przez Niemców w ruinach getta w jednej z odwetowych egzekucji po akcji na Kutscherę. „Graszka” uczestniczyła w walkach na Woli i obronie Pałacyku Michla w szeregach plutonu „Narocz” 1 kompanii. „Kali” została łączniczką – sanitariuszką w 3 kompanii.

(Fotografia ze zbiorów Anny Złoch – Mizikowskiej)

 

Dwie przyjaciółki Krystyna Maleszewska ps. „Rafał” i Zofia Świerszcz – Łazor ps. „Zojda” gdzieś w Warszawie w 1943 r.Dwie przyjaciółki Krystyna Maleszewska ps. „Rafał” i Zofia Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” gdzieś w Warszawie w 1943 r.

Dwie przyjaciółki Krystyna Maleszewska ps. „Rafał” i Zofia Świerszcz – Łazor ps. „Zojda” gdzieś w Warszawie w 1943 r.W czasie Powstania były łączniczkami w II plutonie 2. kompanii „Parasola”. „Rafał” została powieszona przez Niemców po upadku Powiśla Czerniakowskiego 22 września 1944 r. w rejonie ul. Solec.

(Obie fotografie ze zbiorów Zofii Świeszcz – Łazor)

 

Robert Krauze ps. „Żak”Robert Krauze ps. „Żak” II pluton 2 kompania. Fotografia legitymacyjna z 1943 r.

(Fotografia ze zbiorów Danuty Pleban – Krauze)

 

 

Danuta Pleban - Krauze ps. „Niuśka”Danuta Pleban – Krauze ps. „Niuśka” II pluton 2. kompania w Radości pod Warszawą 1943 r.

(Fotografia ze zbiorów Danuty Pleban – Krauze)

 

 

Robert Krauze ps. „Żak” i Janusz Pleban ps. „Skrzat”Robert Krauze ps. „Żak” i Janusz Pleban ps. „Skrzat” żołnierze II plutonu 2. kompanii „Parasola” w Radości pod Warszawą 1943 r.

(Fotografia ze zbiorów Danuty Pleban – Krauze)

 

 

Robert Krauze ps. „Żak” i Danuta Pleban – Krauze ps. „Niuśka”Robert Krauze ps. „Żak” i Danuta Pleban – Krauze ps. „Niuśka” żołnierze II plutonu 2. kompanii „Parasola” w Radości pod Warszawą 1943 r.

(Fotografia ze zbiorów Danuty Pleban – Krauze)

 

 

.