Wspomnienia

  

Relacja Anny Złoch-Mizikowskiej


1) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o powstaniu plutonu „Narocz”.

      1. Posłuchaj nagrania

 

2) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o Godzinie „W” i pierwszych dniach Powstania.

      2. Posłuchaj nagrania

 

3) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o obronie Pałacyku Michla i Fabryki Franaszka.

      3. Posłuchaj nagrania

 

4) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o walkach na terenie tzw. „Wenecji” i przejściu plutonu „Narocz” do Śródmieścia.

      4. Posłuchaj nagrania

 

5) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o kursie sanitarnym w pionie Kedywu KG AK.

      5. Posłuchaj nagrania