Tablice i pomniki

  

Tablica upamiętniająca akcję Stamm


Miejsce: Al. Szucha 16

 

Napis:

W tym domu 6 mają 1944 r. na wprost komendy Gestapo 21 żołnierzy Batalionu Armii Krajowej „Parasol” przeprowadziło operację bojową przeciwko mjr. SS i tajnej policji Walterowi Stammowi. W bohaterskiej walce polegli:

dca „Orkan” Kazimierz Kardaś lat 25
„Bruno” Bronisław Hellwig lat 24
„Hipek” Stefan Królikowski lat 21
„Kajtek” Stefan Santarek lat 39
„Kastor” Jerzy Kozłowski lat 21
„Nałęcz” Ireneusz Szatkowski lat 20
„Nemo” Henryk Adamczyk lat 18
„Polluks” Jerzy Sarnowski lat 19
„Sławomir” Kazimierz Urbański lat 25

Cześć ich pamięci.
Żołnierze Batalionu AK „Parasol”

 

Tablica upamiętniająca akcję Stamm w Al. Szucha 16 Tablica upamiętniająca akcję Stamm w Al. Szucha 16