Izba pamięci

  

Witamy w szkolnej izbie pamięci


Przeglądając zamieszczone w szkolnej izbie pamięci pamiątki i relacje żołnierzy Batalionu AK Parasol, a także opisy i mapy miejsc ich walk i męczeństwa, mamy szansę na bliższe poznanie bohaterów jednych z najważniejszych wydarzeń mających wpływ na losy Ojczyzny.

Otwarcie szkolnej izby pamięci w Liceum i Gimnazjum na Hawajskiej 14aNiemal każdego roku odchodzą kolejni świadkowie czasów walki o wolną Polskę z okresu II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego. Żołnierze Batalionu AK Parasol w tamtych latach często mieli po 18-20 lat, byli niemalże rówieśnikami uczniów z naszych szkół. Mieszkali tuż obok nas na warszawskich osiedlach, a ofiarowali swoje młode życie dla wolnej i niepodległej Polski.

Mając takich Patronów naszego Liceum i Gimnazjum na Hawajskiej chcemy zachować dorobek i historię ich życia, utrwalić ją w najbardziej obecnie nowoczesnej i powszechnie dostępnej formie cyfrowej, jak również przekazać prezentowane zbiory dla następnych pokoleń młodzieży.

Zgromadzone tu pamiątki, nagrania i fotografie, będące obecnie w posiadaniu naszej szkoły, są teraz udostępnione dla wszystkich osób zainteresowanych najnowszą historią Polski. Głównym ich adresatem jest młodzież szkolna w wieku 13-18 lat, zainteresowana bliższym poznaniem historii i postaw patriotycznych młodych ludzi z okresu Powstania Warszawskiego.

Odznaka Parasola na płycie nagrobkaMamy nadzieję, że materiały udostępnione na stronie internetowej izby pamięci Batalionu AK Parasol będą wykorzystywane jako pomoce naukowe podczas zajęć historii także w innych szkołach, w organizacjach młodzieżowych, drużynach harcerskich i kołach historycznych.

Interaktywne mapy pamięci Batalionu AK Parasol mogą wspierać nauczycieli i wychowawców nie tylko w przybliżeniu młodzieży najnowszej historii Polski, ale przede wszystkim przy planowaniu tras historycznych, gier ulicznych czy innych zajęć historycznych na terenie Warszawy. Poprzez możliwość odwzorowania wirtualnych map we współczesnej przestrzeni miasta, będzie także zaproszeniem do indywidualnych spacerów i odkrywania miejsc związanych z historią Warszawy.

Dzięki powszechności Internetu, nasza izba pamięci jest stale dostępna dla każdej osoby w Polsce, jak i dla Polonii na całym świecie albo dla turystów planujących odwiedzić Warszawę. Dziś młodzież nie może obyć się bez Internetu i właśnie tam najczęściej poszukuje informacji. Taka forma szkolnej izby pamięci może więc w sposób ciekawy i atrakcyjny dla młodego pokolenia przekazywać wiedzę o żołnierzach Batalionu AK Parasol i zachęcać do poznania najnowszej historii Polski.

Nasza izba pamięci będzie w przyszłości wzbogacana o nowe relacje pozyskane od żołnierzy Batalionu AK Parasol, archiwalne dokumenty i fotografie, jak również o informacje z naszej aktywności na rzecz zachowania pamięci o nich oraz opieki nad miejscami ich martyrologii.

 

Autorskiego Towarzystwo Edukacyjne

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu AK Parasol