Izba pamięci

  

Założyciele


Autorskie Towarzystwo Edukacyjne istnieje od 1989 roku jako stowarzyszenie założone przez rodziców i nauczycieli. W działalności skupia się głównie na prowadzeniu na warszawskim Ursynowie dwóch renomowanych szkół niepublicznych. Jest to istniejące od 1989 r. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 4 im. Batalionu AK Parasol oraz działające od 1999 r. Gimnazjum przy SLO 4.

Autorskie Towarzystwo Edukacyjne (dalej: ATE) szczególną wagę przywiązuje do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej. Program wychowania patriotycznego realizujemy wielopłaszczyznowo, kształtując świadomość młodego pokolenia Polaków na drodze licznych przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły. Podstawowym elementem wychowania patriotycznego w naszych szkołach jest kultywowanie tradycji Batalionu AK Parasol.

Obie szkoły od wielu lat zajmują czołowe miejsca pośród warszawskich i ursynowskich placówek szkolno-wychowawczych. Nasze Liceum zajęło 1 miejsce wśród liceów niepublicznych w Warszawie (2012), natomiast Gimnazjum przy SLO4 na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych zajęło 1 miejsce wśród warszawskich gimnazjów niepublicznych (2012).

Tarcza szkolna Liceum i Gimnazjum im. Batalionu AK Parasol27 września 2007 r. Liceum i Gimnazjum otrzymały imię Batalionu Armii Krajowej Parasol. Nastąpiło to w wyniku szeregu projektów historycznych realizowanych przez naszych uczniów, dzięki czemu nawiązana została bliska współpraca ze środowiskiem żołnierzy „Parasola”. Jesteśmy pierwszą i prawdopodobnie nadal jedyną szkołą posiadającą imię tego bohaterskiego oddziału Armii Krajowej.

Obie szkoły ATE uzyskały zgodę na umieszczenie symbolu Batalionu AK Parasol na sztandarze i w herbie szkolnym, a pieśń oddziału „Chłopcy silni jak stal” jest hymnem zarówno Liceum, jak i Gimnazjum. Matką chrzestną sztandaru szkoły była Maria Stypułkowska-Chojecka (łączniczka „Kama” ze słynnej akcji zamachu na dowódcę SS Franza Kutscherę) oraz ś.p. Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na Uchodźstwie.

Bliskie relacje uczniów i nauczycieli z żołnierzami Parasola (są oni członkami honorowymi ATE) doprowadziły do zebrania licznych wspomnień, publikacji i fotografii, ofiarowanych przez naszych Patronów podczas spotkań świątecznych i rocznicowych, sesji historycznych i święta szkoły. Uczniowie szkół ATE opiekują się także miejscami pamięci narodowej: mogiłą żołnierzy Batalionu AK Parasol na Ursynowie oraz kwaterą żołnierzy Batalionu na Cmentarzu Powązkowskim.

Wobec tego wolą uczniów, grona pedagogicznego i członków ATE jest dążenie do pełniejszego zebrania, opracowania i udostępnienia na dedykowanej stronie internetowej pamiątek i materiałów historycznych o Patronach Szkoły.

Tak narodził się pomysł stworzenia szkolnej izby pamięci o żołnierzach Batalionu AK Parasol.