Tablice i pomniki

  

Tablica na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”


Głaz i tablica informująca o działaniach bojowych Zgrupowania AK „Radosław”.

Lokalizacja: ul. Rondo Zgrupowania AK „Radosław” (Wola/Powązki)

Napis:

W rejonie obecnego ronda i na gruzach getta w czasie Powstania Warszawskiego od 1 do 11 sierpnia 1944 r. zgrupowanie toczyło ciężkie boje z przeważającymi siłami niemieckimi. W walkach tych poległ dowódca Batalionu „Miotła” mjr Franciszek Mazurkiewicz „Niebora”.

Zgrupowanie w sile ponad 2200 żołnierzy pod dowództwem ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosław” składało się z doborowych jednostek Armii Krajowej: Batalionów: „Czata 49”, „Miotła’, „Parasol”, „Pięść”, „Zośka”, pluton pancerny „Wacek”, oddział „Kolegium A”, kobiecy oddział „Dysk”, które podczas Powstania od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku walczyły na szlaku bojowym od Woli przez Powązki, Muranów, Stare Miasto, Czerniaków, Mokotów do Śródmieścia.

W Powstaniu Warszawskim poległo lub zmarło w wyniku odniesionych ran około 1400 żołnierzy Zgrupowania AK „Radosław”.

Głaz i tablica informująca o działaniach bojowych Zgrupowania AK "Radosław" Głaz i tablica informująca o działaniach bojowych Zgrupowania AK "Radosław"