Tablice i pomniki

  

Pomniki upamiętniające Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Pomniki upamiętniające miejsce śmierci i grobu powstańczego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ps. „Krzyś”:

 

Głaz upamiętniający miejsce grobu K. K. Baczyńskiego (dziedziniec za bramą dawnego ratusza, Pałacu Jabłonowskich)

Napis na tablicy:

W tym miejscu był grób powstańczy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety Polski Walczącej. Poległ na polu chwały 4 sierpnia 1944 r.

 

Tablica upamiętniająca śmierć K. K. Baczyńskiego (narożnik Pałacu Blanka, ul. Senatorska 14)

Napis na tablicy:

Tu poległ śmiercią żołnierza 4 sierpnia 1944 poeta walczącej Polski Krzysztof Kamil Baczyński.

 

 Głaz upamiętniający miejsce grobu K. K. Baczyńskiego (dziedziniec za bramą dawnego ratusza, Pałacu Jabłonowskich)  Głaz upamiętniający miejsce grobu K. K. Baczyńskiego (dziedziniec za bramą dawnego ratusza, Pałacu Jabłonowskich)  Tablica upamiętniająca śmierć K. K. Baczyńskiego (narożnik Pałacu Blanka, ul. Senatorska 14)  Tablica upamiętniająca śmierć K. K. Baczyńskiego (narożnik Pałacu Blanka, ul. Senatorska 14)