Biogramy

  

Jerzy Bartnik


Jerzy Bartnik, pseudonim „Magik”.

Urodzony 25 stycznia 1930 r. w Warszawie. Zmarł 13 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Pochodził z bogatego domu, rodzice Edward i Irena. Ukończył prywatną szkołę „Radosną” na Kamiennej Górze. Był członkiem ZHP. Rodzice zginęli w trakcie wojny (ojciec rozstrzelany w Gdyni, matka zginęła w KL Auschwitz).

Od 10 sierpnia 1943 r. do 12 stycznia 1944 r. był w oddziale partyzanckim por.  Jan Piwnika ps. Ponury na Wykusie (G. Świętokrzyskie). We wrześniu 1943 r. awansowany do stopnia starszego strzelca.

Po przyjeździe do Warszawy wprowadzony do „Parasola”przez Czesława Kopczyńskiego ps. Gandhi. Walczył na Woli w szeregach 1. kompanii (Pałacyk Michla, cmentarze) Od 9 sierpnia w OS „Juliusz” – dowódca sekcji łączników – butelkarzy.

Odznaczony Krzyżem Walecznych (6.09.1944), Krzyżem Virtuti Militari V klasy (23.09.1944) – odznaczony osobiście przez Dowódcę AK gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego, jako najmłodszy żołnierz Armii Krajowej, który został wyróżniony tym odznaczeniem. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.