Biogramy

  

Jerzy Zapadko


Jerzy Zapadko, ps. „Mirski”, kpr. pchor., ppor. Dowódca 2. kompanii, od 14 września dowódca kompanii, a później plutonu „Parasol”.

Urodzony 18 marca 1924 r. w Warszawie, zmarł 23 kwietnia 1998 r. w USA.

Pochodził z rodziny inteligenckiej ojciec Stefan, matka Janina z domu Spryszyńska.

W 1939 r. zdał egzamin do Gimnazjum im. Lelewela. Maturę uzyskał na tajnych kompletach w Liceum Administracyjno-Handlowym im. Roesslerów, które podczas okupacji przemianowano na Szkołę Handlową II stopnia.

Początki pracy konspiracyjnej w 1940 r., uczestnik Małego Sabotażu. Elew III turnusu kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Od 1942 r. w Warszawskich Grupach Szturmowych. W 1943 r. ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” i w drugiej połowie tego roku przeszedł z oddziału OS „Jerzy” do kompanii „Agat” (dowódca II plutonu).

Akcje bojowe (okres konspiracji):

a) akcja pod Arsenałem 26 marca 1943 r. (w grupie uderzeniowej),

b) akcja „Czarnocin”

c) wysadzenia pociągu Wehrmachtu pod Śródborowem 30 czerwca 1943 r.,

d) akcja „Wilanów” 26 września 1943 r.,

e) akcja Rodewald 26 kwietnia 1943 r. (zlikwidowano jednak dcę oberst. Erwina Gressera).

W Powstaniu Warszawskim brał udział w walkach na całym szlaku bojowym „Parasola”. Dwukrotnie ranny: 3 i 26 sierpnia 1944 r. Ostatni dowódca „Parasola” w Powstaniu Warszawskim (od 14 września do 5 października 1944 r.).

Odznaczony: Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych (dwukrotnie).

Po wojnie początkowo w II Korpusie we Włoszech, a po studiach w Rzymie i przeniesieniu w 1946 r. Korpusu Polskiego do Wielkiej Brytanii, ukończył London School of Economics. Wyjechał do USA, gdzie stał się znanym ekonomistą (doktor nauk ekonomicznych) i ekspertem Banku Światowego.