Biogramy

  

Jerzy Paweł Gebert


Jerzy Paweł Gebert, ps. „Lot”, plut. pchor., ppor., dowódca 3. kompanii.

Urodzony 16 listopada 1919 r. w Warszawie, zmarł ??.

Ojciec Jan, matka Maria z domu Rychlińska. Brak informacji dotyczących nauki szkolnej.

Prawdopodobnie uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. Brak informacji dotyczących początków pracy konspiracyjnej.

Początkowo w 9. kompanii dywersji bojowej „Żniwiarz” DB – 17, uczestnik akcji likwidacyjnej konfidentów Gestapo 15 kwietnia 1944 r. Wiosną 1944 r. na własną prośbę przeniesiony do kompanii „Pegaz”. Uczestnik szkolenia spadochronowego wiosną 1944 r. (instruktor), organizator obozu spadochronowego (planowanego na wrzesień 1944 r.).

W Powstaniu Warszawskim wobec braku stawiennictwa dowódcy faktyczny dowódca 3. kompanii brał udział w walkach na całym szlaku bojowym „Parasola”: Cmentarz Kalwiński (Wola), walki w ruinach getta, rejonie Pl. Teatralnego (Stare Miasto). Ranny w nocy 31 sierpnia 1944 r. w czasie akcji przebicia do Śródmieścia (rejon ul. Bielańskiej). Po przejściu do Śródmieścia, dowódca I plutonu kompanii „Jeremi” („Parasol”). Ranny na Czerniakowie, przepłynął Wisłę 18 września 1944 r. (?)

Odznaczony: Krzyż Virtuti Militari V kl. (odznaczenie z okresu Powstania, potwierdzone w listopadzie 2011 r.).

Po wojnie pozostał w Polsce, pracował jako inżynier chemik.