Powstanie Warszawskie

  

Kamienica na Wilanowskiej


Kamienica ul.Wilanowska 5 – po utracie budynku Okrąg 2, 18 września wycofano tu kwatermistrzostwo „Parasola”. Wycofała się tu także większość żołnierzy II. plutonu i część I. plutonu.

Z tego budynku następowała ewakuacja żołnierzy Zgrupowania „Radosław” – osłaniany przez „Parasol” właz znajdował się na ulicy Solec. Budynku broniono do dnia 20 września, kiedy Niemcy przeprowadzili silny atak w kierunku Wisły.

 

Budynek kamienicy Wilanowska 5 od strony wschodniej. Widać jak łatwo Niemcy mogli odciąć dom, stanowiący jeden z nielicznych terenów zabudowanych po nieparzystej stronie ul. Wilanowskiej. </br>(Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)Budynek kamienicy Wilanowska 5 od strony wschodniej. Widać jak łatwo Niemcy mogli odciąć dom, stanowiący jeden z nielicznych terenów zabudowanych po nieparzystej stronie ul. Wilanowskiej.

(Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)

 

Budynek kamienicy Wilanowska 5 od strony zachodniej. W tle widoczna Wilanowska 1, do której wycofali się nocą z 19 na 20 września ocaleni żołnierze „Parasola” i sanitariat ze Zbigniewem Dworakiem ps. „Dr Maks”. </br>(Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)Budynek kamienicy Wilanowska 5 od strony zachodniej. W tle widoczna Wilanowska 1, do której wycofali się nocą z 19 na 20 września ocaleni żołnierze „Parasola” i sanitariat ze Zbigniewem Dworakiem ps. „Dr Maks”.

Na podwórku Wilanowskiej 5 odbyła się koncentracja pozostałości Zgrupowania „Radosław” przed wejściem do kanałów i przejściu na Mokotów. W jego składzie ruszyła większość II plutonu i kilka osób z I plutonu dowodzone przez ppor. Jerzego Zapadkę ps. „Mirski”

(Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)

 

Ruiny domu Wilanowska 1 do którego wycofali się nocą z 19 na 20 września ocaleni żołnierze „Parasola” i sanitariat ze Zbigniewem Dworakiem ps. „Dr Maks”. Budynek ten, razem z kamienicą Solec 53, stanowił ostatni bastion obrony pozostałości „Zośki” i „Parasola” 22 września 1944 r.  </br>(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)Ruiny domu Wilanowska 1 do którego wycofali się nocą z 19 na 20 września ocaleni żołnierze „Parasola” i sanitariat ze Zbigniewem Dworakiem ps. „Dr Maks”.

Budynek ten, razem z kamienicą Solec 53, stanowił ostatni bastion obrony pozostałości „Zośki” i „Parasola” 22 września 1944 r.

(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)