Powstanie Warszawskie

  

Mireckiego


Ulica Mireckiego – podczas walk o Wolę, po wycofaniu z Domu Starców znajdował się tam punkt opatrunkowy (do 6 sierpnia) batalionu. Przejściowo znajdował się tam podczas walk o cmentarze m.in. dowódca kpt. Adam Borys „Pług”.

Stanowiła ona jeden z punktów wyjściowych do kontrataku batalionu „Zośka”, w którym odbito cmentarze, a także do kontrataku „Parasola” w dniu 7 sierpnia, kiedy to ponownie obsadzono część Cmentarza Kalwińskiego.

Ostatecznie ponownie do ul. Mireckiego batalion został zepchnięty w dniu 8 sierpnia i bronił jej do 9 sierpnia.

 

Ulica Mireckiego, widok od Okopowej w kierunku zachodnim. Po prawej ogrodzenia boiska klubu sportowego SKRA. W tle drzewa na terenie cmentarza ewangelickiego przy ul. Karolkowej. </br>(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)Ulica Mireckiego, widok od Okopowej w kierunku zachodnim. Po prawej ogrodzenia boiska klubu sportowego SKRA. W tle drzewa na terenie cmentarza ewangelickiego przy ul. Karolkowej.

(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)