Historia Batalionu

  

Operacje specjalne


W okresie swej okupacyjnej aktywności bojowej, tj. od września 1943 roku do lipca 1944 roku, oddział przeprowadził 13 operacji specjalnych. Były to:

Przeczytaj raporty z akcji specjalnych
 • 7.09.1943 – operacja specjalna „Bürkl”
 • 24.09.1943 – operacja specjalna „Kretschmann”
 • 1.10.1943 – operacja specjalna „Weffels”
 • 5.10.1943 – operacja specjalna „Milke”
 • 25.10.1943 – operacja specjalna „Fruhwirth”
 • 10.12.1943 – operacja specjalna „Hergl”
 • 13.12.1943 – operacja specjalna „Braun”
 • 15.12.1943 – operacja specjalna „Myrcha”
 • 1.02.1944 – operacja specjalna „Kutschera”
 • 26.04.1944 – operacja specjalna „Rodewald”
 • 6.05.1944 – operacja specjalna „Stamm”
 • 2.06.1944 – operacja specjalna „Hahn”
 • 11.07.1944 – operacja specjalna „Koppe”

 

Poza powyższymi miejskimi bojowymi operacjami specjalnymi, w dniu 3.04.1944 oddział przeprowadził akcję wysadzenia w powietrze niemieckiego pociągu urlopowego pod Płochocinem, 23,5 km od Warszawy (akcja była zadaniem sprawdzającym w podziemnej podchorążówce „Agricola”).

Dalsze, planowane już operacje specjalne „Parasola”, m.in. przeciw Generalnemu Gubernatorowi Hansowi Frankowi, uległy zawieszeniu na skutek wybuchu Powstania Warszawskiego.

Oprócz operacji specjalnych przeciwko wrogowi oddział przeprowadził również 2 akcje odbicia rannych kolegów ze szpitali.

Utrzymanie należytej sprawności i gotowości bojowej oddziału wymagało również przeprowadzenia pomocniczych akcji zaopatrzeniowych, do których należało uprowadzanie samochodów, rowerów, oraz pozyskiwanie leków i środków opatrunkowych z aptek ( np. akcja na Aptekę Wendego lipiec 1944).

Straty oddziału w zabitych, jakimi opłacił przeprowadzenie operacji specjalnych oraz codziennej aktywności konspiracyjnej, wyniosły 50 żołnierzy.

 

Pistolet maszynowy MP 40 był jedną z najlepszych broni II wojny światowej. Świetnie sprawdzał się w walce w mieście, gdzie dużą zaletą była jego szybkostrzelność. </br> (foto: GRH Parasol)Sięgając wzrokiem za kulisy bojowych operacji specjalnych „Parasola”, zaliczanych do grupy tzw. „Dywersji Wielkiej”, podkreślić należy, że nie mogła i nie była ona w swej strukturze działalnością zbrojną improwizowaną. Nie pozwalał na to prosty rachunek stosunku sił własnych do sił wroga przeważających zarówno liczebnie, jak i ogniowo.

O powodzeniu w walce dywersyjnej w mieście decydowały przede wszystkim takie elementy, jak: dokładne rozpoznanie pozycji wroga i jej otoczenia w miejscu planowanej akcji, właściwy wybór tego miejsca i czasu akcji, zabezpieczenie grupie uderzeniowej niezbędnych środków walki, organizacja zaplecza- szczególnie przez służby łączności i sanitariatu, możliwość wykorzystania w stopniu maksymalnym elementu zaskoczenia i wreszcie zapewnienie siłom własnym, zarówno grupie szturmowej jak i jej osłonie, możliwości dokonania sprawnego odskoku po wykonaniu zadania bojowego, z zasady zabezpieczanego przez służbę motoryzacyjną.

Suma doświadczeń zebranych przez kompanię „Agat”/”Pegaz” w jego dwunastomiesięcznej działalności i walce z wrogiem w okresie okupacji oraz wysoka ocena jej wyników legła m.in. u podstaw decyzji Dowództwa Armii Krajowej z lipca 1944 roku, podniesienia tej jednostki do rangi batalionu, z założeniem jego kadrowego charakteru w przyszłych działaniach powstańczych objętych planem akcji „Burza”, jak również przyszłych oddziałów odrodzonego Wojska Polskiego.

Zrządzeniem przypadku, dokładnie w pierwszą rocznicę utworzenia oddziału „AGAT”- „PEGAZ”- „PARASOL” padły pierwsze strzały Powstania Warszawskiego.