Historia Batalionu »

Powstanie i działania kompanii „Agat”/”Pegaz”

Oddział do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, noszący kolejno kryptonimy: „AGAT” (skrót od Anty-Gestapo ), „PEGAZ” (skrót słów „Przeciw Gestapo”, wprowadzony od stycznia 1944 r.), „PARASOL” (od skojarzenia z czaszą spadochronu, wprowadzony po przekształceniu kompanii w batalion szturmowy w czerwcu 1944 r.), zorganizowany został latem 1943 roku i działał do końca Powstania […]

Początki oddziału

Relacja kpt. Adama Borysa o początkach oddziału. Materiał warsztatowy (maszynopis) do wywiadu opublikowanego w Przeglądzie Technicznym nr 36/1980,Warszawa 1980. Zbiory AAN (Akta Piotra Stachiewicza).

Powstanie AGATu

Stanisław Broniewski pseudonim „Orsza” o powstaniu kompanii „Agat”. Maszynopis w zbiorach Archiwum Akt Nowych [Akta Piotra Stachiewicza].

Operacje specjalne

W okresie swej okupacyjnej aktywności bojowej, tj. od września 1943 roku do lipca 1944 roku, oddział przeprowadził 13 operacji specjalnych. Były to: Przeczytaj raporty z akcji specjalnych 7.09.1943 – operacja specjalna „Bürkl” 24.09.1943 – operacja specjalna „Kretschmann” 1.10.1943 – operacja specjalna „Weffels” 5.10.1943 – operacja specjalna „Milke” 25.10.1943 – operacja specjalna „Fruhwirth” 10.12.1943 – operacja […]

„Parasol” w Powstaniu Warszawskim

Na dzień podjęcia walki powstańczej w Warszawie, w planie mobilizacyjnym Batalionowi „Parasol” wyznaczono rejon koncentracji w strefie ulic Młynarskiej, Karolkowej i Żytniej, w dzielnicy Wola. Decyzja ostateczna została przekazana dowódcy oddziału w trzeciej dekadzie lipca 1944 roku. W ramach zgrupowania „Radosław”, do którego należały też oddziały „Zośka”, „Czata”, „Miotła”, „Pięść” i „Dysk”, spełniać miał rolę […]