Izba pamięci

  

Partnerzy izby pamięci


Kierujemy szczególne podziękowania do instytucji, organizacji i firm, dzięki którym mogła powstać szkolna izba pamięci żołnierzy Batalionu „Parasol” Armii Krajowej, znajdująca się w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu AK „Parasol”, przy ul. Hawajskiej 14a w Warszawie.

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe:

Fundacja Banku Zachodniego WBK Fundacja Banku Zachodniego WBK – za przekazanie w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży środków na wykonanie strony internetowej dla naszej izby pamięci.
Muzeum Historii Polski Muzeum Historii Polski w Warszawie – za przekazanie środków na wykonanie wirtualnych map pamięci o miejscach walk żołnierzy Batalionu AK Parasol – w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2012.
Patriotyzm Jutra 2012 Wykonanie wirtualnych map pamięci dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

 

Partnerzy naukowi, którzy udostępnili nam swoje zbiory archiwalne:

Archiwum Akt Nowych Narodowe Archiwum Cyfrowe Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Harcerstwa Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Parasol"