Biogramy

  

Tadeusz Wacław Szabelski


Tadeusz Wacław Szabelski, kpr. pchor., ppor., ps. „Kaktus”. Adiutant dowództwa batalionu AK „Parasol”.

Urodzony 17 kwietnia r. w Warszawie, zginął 21 września 1944 r. na Powiślu Czerniakowskim.

Pochodził z rodziny robotniczej ojciec Wacław (krawiec), matka Zofia z domu Wolska.Uczeń Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława Kostki, harcerz starszy 6 WDH. Przed wojną rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, przerwane przez wybuch wojny.

Początki pracy konspiracyjnej dopiero w 1943 r., po utworzeniu kompanii „Agat” żołnierz III plutonu. Od lutego 1944 r. adiutant dowódcy kompanii „Pegaz” (po odejściu Stefana Grudzińskiego „Bogdana” do służby „Moto”). Elew  II turnusu „Agricoli” w maju 1944 r.

Akcje bojowe (okres konspiracji):

a) akcja „Płochocin”,

b) akcja „Koppe” (zabezpieczenie oddziału w dokumenty dla żołnierzy i pojazdów).

W Powstaniu Warszawskim jako adiutant dowódcy batalionu brał udział w walkach na całym szlaku bojowym „Parasola”. Poległ wraz ze swoją żoną Krystyną Wiśniewską – Szabelską ps.”Magda” w obronie budynku ul. Wilanowska 10 w dniu 21 września 1944 r.

Odznaczony: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (czerwiec 1944 r.).