Archiwum

  

Raporty z akcji specjalnych


Raport z akcji Bürkl

Raport z wykonania pierwszej akcji kompanii „Agat”, akcji likwidacji SS – Oberscharführera Franza Bürkla 7 września 1943 r.

Raport sporządził dowódca akcji Jerzy Zborowski ps. „Jeremi”, widniejąca w nagłówku nazwa akcji „Litewska” pochodzi od miejsca jej wykonania wylotu ul. Litewskiej na ul. Marszałkowską.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

Raport z akcji na Frühwirtha

Raport z wykonania akcji na SS – Scharführer Engelbertha Frühwirtha, który był jednym z oprawców na Pawiaku i Gęsiówce. Akcja wykonana 25 października 1943 r. zakończyła się niepowodzeniem, zlikwidowano SS – Scharführer Stephana Kleina, który nie był celem zespołu bojowego.

W raporcie zwraca uwagę szczegółowe rozpoznanie, którego dokonano przed akcją (pierwszy akapit).

Raport sporządził dowódca II plutonu kompanii „Agat” Jerzy Zapadko ps. „Mirski”.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

Raport z akcji na Kutscherę

Raport z wykonania akcji na SS – Brigadeführera Franza Kutscherę 1 lutego 1944 r. sporządzony przez zastępcę dowódcy akcji Stanisława Huskowskiego ps. „Ali”.

Raport przez kilkadziesiąt lat pozostawał nieznany, a obok meldunku „Pługa” złożonego do „Nila” (płk. Emil Fieldorf dowódca Kedywu KG AK) jest jedynym dokumentem dotyczącym tej akcji.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

Szkic do akcji na Kutscherę

Szkic do raportu z wykonania akcji na SS – Brigadeführera Franza Kutscherę 1 lutego 1944 r. sporządzony przez zastępcę dowódcy akcji Stanisława Huskowskiego ps. „Ali”.

Szkic nr 1 przedstawia zamierzone pozycje wyjściowe do akcji.

Szkic nr 2 przedstawia zamierzone działanie poszczególnych żołnierzy zespołu uderzeniowego.

Szkic nr 3 przedstawia realne działanie zespołu w czasie wykonania akcji.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

Meldunek z akcji na Kutscherę 1

 

Meldunek z akcji na Kutscherę 2

Meldunek z 2 lutego 1944 r. o wykonaniu akcji Kutschera złożony przez dowódcę kompanii „Pegaz” kpt. „Pługa” dowódcy Kedywu KG AK płk. Emil Fieldorf  „Nilowi”.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

 

 

Raport z akcji Rodewald

Meldunek z 1 maja 1944 r. z wykonania akcji likwidacyjnej na Oberstleutnant Wilhelma Rodewalda, komendanta Schutzpolizei (Schupo) w dniu 26 kwietnia 1944 r. W jej wyniku zamiast celu akcji, zginął Oberstleutnant Erwin Gresser, dowódca 17. pułku Schutzpolizei.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

 

Szkic do akcji Weffels

Szkic dołączony do raportu z wykonania akcji likwidacji SS – Sturmmann Ernesta Weffelsa (kierownik oddziału kobiecego więzienia na Pawiaku tzw. Serbii) w dniu 1. października 1943 r. Wykonawcami byli żołnierze II plutonu, dowódcą akcji był Kazimierz Kardaś ps. „Orkan”.

Zwraca uwagę szczegółowe rozpisanie w szkicu położenia żołnierzy i celu w poszczególnych fazach akcji ( po upływie np. 30 s). Weffels został zabity dopiero w Parku Ujazdowskim, w którym się schronił.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

Szkic do akcji Kretschmann

Szkic dołączony do meldunku z wykonanej 24 września 1943 r. akcji likwidacji SS – Hauptscharführer Augusta Kretschmanna (zastępca komendanta obozu Gęsiówka).

Dowódcą akcji był Stanisław Jastrzębski ps. „Kopeć” a wykonawcami żołnierze II plutonu.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

 

 

Raporty dowódcy Parasola:

Raport 1

Pierwszy raport kpt. „Pługa” (tu podpisany swym alternatywnym pseudonimem „Bryl”) z działań kompanii „Agat” datowany na wrzesień 1943 r.

„Pług” zwraca uwagę na słabe uzbrojenie, utrudniające realizacje akcji specjalnych. Brak uzbrojenia był bolączką całego AK, jak widać dotyczył również nawet oddziałów elitarnych Kedywu KG.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

Raport 2

Raport dowódcy „Pegaza” za miesiąc luty 1944 r. ze szczegółowym wykazem uzbrojenia i stanu osobowego.

Widać wyraźnie ubytek broni po akcji „Kutschera” w kompanii znajdowało się tylko sześć pistoletów maszynowych (!).

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

Raport 3

Raport dowódcy „Pegaza” za miesiąc październik 1943 r. ze szczegółowym wykazem uzbrojenia i stanu osobowego.

(Zbiory Archiwum Akt Nowych)

 

 

.