Powstanie Warszawskie

  

AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych) ul. Długa 7


Barykada przegradzająca ul. Długą przy wylocie Kilińskiego, ujęcie w kierunku Nowomiejskiej. Na dalszym planie po prawej narożnik kamienicy Długa 9 róg Kilińskiego 5, na wprost dawny Pałac Raczyńskich (szpital powstańczy) Długa 7 róg Kilińskiego.<br/>(Fotografia ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego)

AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych) ul. Długa 7. W okresie Powstania Warszawskiego znajdował się w nim szpital powstańczy, w którym byli również ranni z „Parasola”. Po upadku Starówki oddziały niemieckie bestialsko wymordowały znajdującym się w nich rannych, część paląc żywcem.

 

Relacja Stanisława Jastrzębskiego ps. „Kopeć”, II pluton, 2. kompania:

„W szpitalu na Długiej spotkałem „Żarskiego” i „Trefla” z drużyny legionowskiej oraz  „Kobzę” z intendentury naszej kompanii. Wszyscy trzej byli lekko ranni.

Doglądały nas łączniczki i sanitariuszki naszej kompanii, wśród nich „Tina”.  Było dość wesoło, szczególnie „Trefl”, zawsze pełen humoru, nie potrafił utrzymać powagi i sypał jak z rękawa anegdotkami.”

S. Jastrzębski, Zaczęło się pod Arsenałem, Warszawa 1988, s. 274.