Biogramy

  

Zofia Świeszcz – Łazor


Zofia Świeszcz – Łazor, pseudonim „Zojda”, ppor., 2. kompania Batalionu AK „Parasol”.

Urodziła się 1 stycznia 1928 r. w Warszawie. Pochodziła z rodziny rzemieślniczej ojciec Julian, matka Paulina z domu Dąbrowska.

Kończyła Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. W tymże gimnazjum powstała 31. Żeńska Drużyna Harcerska (drużynowa – Zofia Zbyszkowska). Wcześniej istniała też 58 ŻDH. Jej koleżanka z tej samej klasy Ela Dziębowska ps. „Dewajtis”, należąca do tej drugiej drużyny zaproponowała „Zojdzie” wstąpienie do tworzonej kompanii „Agat”.

Brała udział w szeregu akcji bojowych:

a) akcja Frühwirth,

b) akcja Braun,

c) akcja Stamm,

d) akcja Hahn.

Sprawowała funkcję łączniczki i wywiadowczyni, wysoko cenionej przez dowódcę „Agatu” kpt. „Pługa” jak i szefa służby wywiadowczej chor. „Rayskiego”. Wykonywała w czasie swojej codziennej służby różnorodne zadania: prowadziła rozpoznanie, przewoziła pocztę, broń i inne zlecenia. Uczestniczyła również w akcjach pozyskiwania dla oddziału niemieckich samochodów. Podczas Powstania Warszawskiego brała udział wraz z „Parasolem” w walkach na Woli, w Starym Mieście i Czerniakowie.

O końcu wojny dowiedziała się w Burgu, stamtąd pojechała do Murnau po chłopaków z „Parasola”, potem do II Korpusu. Tam kończyła trzymiesięczne przeszkolenie dla pielęgniarek. Następnie nastąpiła ewakuacja korpusu z Włoch do Anglii, a stamtąd 15 maja przypłynęła statkiem do Gdańska.