Konkursy i olimpiady 2022-2023

Terminy konkursów i olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2022/2023:

1. Dla uczniów szkoły podstawowej

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 – olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu

Konkursy przedmiotowe z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023 – regulamin i harmonogramy

Konkurs informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Konkursy przedmiotowe – języki obce

Konkurs wiedzy biblijnej „Hieronymus”

Konkurs kultury klasycznej

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogły być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

 

2. Dla uczniów liceum

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 – olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 – inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym

 

3. Inne konkursy proponowane przez nauczycieli w roku 2022-2023

Język polski (dla uczniów szkoły podstawowej):

– Festiwal Dzieci i Młodzieży ASTERIADA (konkurs recytatorski, przegląd teatralny i Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej).

– Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka.

Język francuski / język niemiecki:

– Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych Odpowiednie dać obce słowo, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie; Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

– Mazowiecki Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej Co Nam w Duszy Gra. Zespół Szkół nr 127, ul. Smocza 19, Warszawa.

– Konkurs Lingwistyczny Języka Niemieckiego (etap szkolny – grudzień 2022).

– Konkurs Lust auf Lesen (etap szkolny – styczeń 2023).

Historia:

– Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda (etap szkolny – listopad 2022)

Podstawy przedsiębiorczości:

– Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (edycja 21)

– Europejski Quiz Finansowy

Wychowanie Fizyczne:

– LVI Warszawska Olimpiada Młodzieży

 

Uczniowie zainteresowani wybranym konkursem lub olimpiadą zgłaszają się do nauczyciela danego przedmiotu.