Plan nauczania w 4-letnim liceum

Założenia oferty edukacyjnej SLO4 dla absolwentów szkół podstawowych:

1) Każdy uczeń liceum indywidualnie wybiera od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (nie wliczając języków obcych) spośród dwóch bloków przedmiotowych:

a) matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia;

b) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, geografia.

2) Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonuje się pod koniec I klasy, a są one realizowane od II klasy w grupach międzyoddziałowych (z wyjątkiem matematyki, której rozszerzenie jest realizowane już od I klasy).

3) Język angielski w każdej klasie jest realizowany na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin. Uczniowie mogą wybrać jako drugi język obcy nowożytny: niemiecki (poziom podstawowy lub zaawansowany), albo francuski lub hiszpański (kontynuacja nauki).

4) Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania (w przypadku języka angielskiego nawet do 4 poziomów zaawansowania).

5) W I klasie liczne koła przedmiotowe, służące rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz przygotowaniu do przedmiotów na poziomie rozszerzonym od II klasy.

6) Indywidualne zajęcia tutorskie, które przygotowują do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2023/2024:

KLASA OGÓLNA

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

1 Język polski 5 4 4 5
2 Język angielski 5 4 5 5
3 Język II obcy nowożytny 4 4 4 5
4 Matematyka 4 4 3 4
5 Biologia 1 2 1
6 Chemia 2 1 1
7 Fizyka 2 1 1
8 Geografia 2 1 1
9 Informatyka 1 1 1
10 Historia 2 2 2 1 (w I semestrze)
11 Historia i teraźniejszość 2 1
12 Biznes i zarządzanie 1 1
13 Plastyka lub muzyka 1
14 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
15 Religia lub etyka 2 1 1 1
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) 35 28 25 22
16 Rozszerzenie – j. polski +3 +3 +4
17 Rozszerzenie – geografia +3 +3 4
18 Rozszerzenie – historia +2 +2 +4
19 Rozszerzenie – wos 2 3 4
20 Rozszerzenie – matematyka +1 +2 +3 +3
21 Rozszerzenie – biologia 4 4 4
22 Rozszerzenie – chemia +3 +3 4
23 Rozszerzenie – fizyka +3 +3 4
24 Rozszerzenie – informatyka +2 +3 4
25 Rozszerzenie – historia sztuki 2 2 3
26 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
27 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
28 Doradztwo zawodowe min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania

Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2022/2023:

KLASA OGÓLNA

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

1 Język polski 5 4 4 5
2 Język angielski 5 4 5 5
3 Język II obcy nowożytny 4 4 4 5
4 Matematyka 4 4 3 4
5 Biologia 1 2 1
6 Chemia 2 1 1
7 Fizyka 2 1 1
8 Geografia 2 1 1
9 Informatyka 1 1 1
10 Historia 2 2 2 1 (w I semestrze)
11 Historia i teraźniejszość 2 1
12 Podstawy przedsiębiorczości 1 1
13 Plastyka / muzyka 1
14 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
15 Religia lub etyka 2 1 1 1
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) 34 28 26 22
16 Rozszerzenie – j. polski +3 +3 +4
17 Rozszerzenie – geografia +3 +3 4
18 Rozszerzenie – historia +2 +2 +4
19 Rozszerzenie – wos 2 3 4
20 Rozszerzenie – matematyka +1 +2 +3 +3
21 Rozszerzenie – biologia 4 4 4
22 Rozszerzenie – chemia +3 +3 4
23 Rozszerzenie – fizyka +3 +3 4
24 Rozszerzenie – informatyka +2 +3 4
25 Rozszerzenie – historia sztuki 2 2 3
26 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
27 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
28 Doradztwo zawodowe min. 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania

Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum od roku szkolnego 2021/2022:

KLASA OGÓLNA

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

1 Język polski 5 4 4 5
2 Język angielski 5 4 5 5
3 Język II obcy nowożytny 4 4 4 5
4 Matematyka 4 4 3 4
5 Biologia 1 2 1
6 Chemia 1 1 2
7 Fizyka 2 1 1
8 Geografia 1 2 1
9 Informatyka 2 1
10 Historia 2 2 2 2
11 Wiedza o społeczeństwie 2
12 Podstawy przedsiębiorczości 1 1
13 Plastyka 1
14 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
15 Religia lub etyka 2 1 1 1
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) 34 28 25 23
16 Rozszerzenie – j. polski +3 +3 +4
17 Rozszerzenie – geografia +3 +3 +4
18 Rozszerzenie – historia +3 +3 +3
19 Rozszerzenie – wos 2 3 3
20 Rozszerzenie – matematyka +1 +2 +3 +3
21 Rozszerzenie – biologia 4 4 4
22 Rozszerzenie – chemia +3 +3 4
23 Rozszerzenie – fizyka +3 +3 4
24 Rozszerzenie – informatyka +2 3 4
25 Rozszerzenie – historia sztuki 2 2 3
26 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
27 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
28 Doradztwo zawodowe projekt

Plan nauczania dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w Liceum w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021:

KLASA OGÓLNA

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

1 Język polski 5 4 4 5
2 Język angielski 5 4 5 5
3 Język II obcy nowożytny 4 4 4 5
4 Plastyka 1
5 Historia 2 2 2 2
6 Wiedza o społeczeństwie 2
7 Podstawy przedsiębiorczości 1 1
8 Geografia 1 2 1
9 Biologia 1 2 1
10 Chemia 1 1 2
11 Fizyka 2 1 1
12 Matematyka 4 4 3 4
13 Informatyka 2 1
14 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1
15 Religia lub etyka 2 1 1 1
Suma godzin w planie (bez rozszerzeń) 34 28 25 23
16 Rozszerzenie – j. polski + 2 + 3 + 4
17 Rozszerzenie – geografia 3 3 3
18 Rozszerzenie –  historia 3 4 4
19 Rozszerzenie –  wos 2 3 3
20 Rozszerzenie –  matematyka +1 +2 +3 +2
21 Rozszerzenie – biologia 4 4 4
22 Rozszerzenie – chemia 3 4 5
23 Rozszerzenie – fizyka 3 4 5
24 Rozszerzenie – informatyka 2 2 4
25 Rozszerzenie – historia sztuki 2 2 3
26 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3
27 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
28 Doradztwo zawodowe projekt

=> Zobacz zasady rekrutacji

(aktualizacja: 14 lipca 2023)