Plan nauczania w klasach VII i VIII

Założenia oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

Plan nauczania dla uczniów klas VII-VIII:

Lp. Przedmiot

Tygodniowa liczba godzin

VII klasa

VIII klasa

1 Język polski 5 5
2 Język angielski 4 4
3 Język obcy nowożytny 4 4
4 Matematyka 5 5
5 Biologia 2 1
6 Chemia 2 2
7 Fizyka i astronomia 2 2
8 Geografia 2 1
9 Informatyka 2 1
10 Historia 2 2
11 Wiedza o społeczeństwie 2
12 Muzyka 1
13 Plastyka 1
14 Zajęcia z wychowawcą 1 1
15 Religia lub etyka 2 2
Suma godzin w planie
35 32
16 Wychowanie fizyczne 4 4
17 Edukacja dla bezpieczeństwa 1

Nauczanie języków obcych odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania (w przypadku języka angielskiego nawet do 3 poziomów zaawansowania).

Obowiązkowy jest język angielski, dodatkowo do wyboru: język francuski, język niemiecki lub język hiszpański.

W przypadku drugiego języka jest również możliwość rozpoczęcia jego nauki od podstaw, jeśli utworzy się taka grupa.