Świetne wyniki w rankingu Perspektyw

Brawo Hawajska! Z wielką radością informujemy, że w rankingu edukacyjnym Fundacji Perspektywy jesteśmy na 10. w Warszawie i na 27. miejscu w Polsce. Tradycyjnie już nasze wyniki są jeszcze lepsze w rankingu maturalnym – to 20. miejsce w Polsce i 10. miejsce w Warszawie.

Uzyskaliśmy najlepszy wynik wśród liceów na Ursynowie oraz drugie miejsce w Warszawie w kategorii liceów niepublicznych. Złota Tarcza to wspaniałe ukoronowanie starań naukowych naszych maturzystów, jak i podkreślenie wysiłków nauczycieli z Hawajskiej, którzy tak dobrze przygotowali młodzież do egzaminu.

11 stycznia 2024 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz dwudziesty szósty ogłosiła rankingi najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Jak podali organizatorzy w tegorocznym rankingu przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2023 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteriami zastosowanymi w rankingu były: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Oto osiągnięcia absolwentów Liceum z Hawajskiej na przestrzeni kilku lat:

  rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021
Ranking warszawski (100 liceów) 10 6 16 18
Ranking maturalny (300 liceów z Polski) 20 9 26 42
Ranking ogólnopolski (1000 liceów w Polsce) 27 16 39 51

=> Zobacz XXVI ranking liceów Perspektywy 2024