Informacje o Liceum

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” w Warszawie jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

W NASZYM LICEUM:

 • panuje przyjazna atmosfera, a klasy liczą do 16 osób;
 • sam zadecydujesz o profilu nauczania wybierając dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym po klasie pierwszej;
 • istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych (w miarę potrzeby);
 • najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe;
 • przygotujemy Cię do dowolnej olimpiady;
 • zapewniamy naukę języków obcych w wymiarze pięciu godzin tygodniowo każdy w różnych grupach zaawansowania (obowiązkowy jest język angielski i do wyboru francuski lub niemiecki);
 • proponujemy zajęcia dodatkowe z historii sztuki, filozofii, programowania, wiedzy o filmie i fotografii;
 • odbywają się lekcje religii, a dla tych, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki;
 • każdy uczeń może rozwijać swe zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, przewodnika naukowego, którego sam wybiera i z którym pracuje indywidualnie;
 • zajęcia są wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin oraz debaty oxfordzkie;
 • realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania);
 • w czasie ferii zimowych wyjeżdżamy na obóz narciarski do Włoch;
 • uczniowie mogą działać w samorządzie i radiowęźle, uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (Bieg Niepodległości, Talent Show, Dzień Absolwenta, Dzień Sportu, koncerty charytatywne na rzecz domu dziecka i hospicjum, wieczory filmowe, wycieczki rowerowe);
 • współpracujemy ze Środowiskiem Żołnierzy AK Batalionu “Parasol”;
 • szczególną wagę przywiązujemy do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej.

Zobacz jak uczniowie oceniają Liceum na Hawajskiej

KADRA PEDAGOGICZNA to nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora maturalnego, od lat związani ze szkołą. Troszczą się nie tylko o poziom intelektualny uczniów, ale także o ich rozwój duchowy i emocjonalny. Są wymagający, ale także serdeczni i życzliwi.

DO NASZEJ SZKOŁY ZAPRASZAMY WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY:

 • myślą poważnie o nauce i przyszłości,
 • są ciekawi poznania i chcą się uczyć,
 • zechcą współtworzyć kulturalną i życzliwą atmosferę szkoły,
 • mają wysokie wymagania moralne wobec siebie i innych.

Poznaj zasady rekrutacji do Liceum