Konkursy i olimpiady 2023-2024

Terminy konkursów i olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2023/2024:

1. Dla uczniów szkoły podstawowej

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 – olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu

Konkursy przedmiotowe z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023 – regulamin i harmonogramy

– Konkursy przedmiotowe – języki obce

Konkurs informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Konkurs wiedzy biblijnej „Hieronymus”

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

2. Dla uczniów liceum

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2023/2024 – olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 – inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym

3. Inne konkursy proponowane przez nauczycieli w roku 2023-2024

Konkurs kultury klasycznej

– Festiwal Dzieci i Młodzieży ASTERIADA (konkurs recytatorski, przegląd teatralny i Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej).

– Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka.

– Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych Odpowiednie dać obce słowo, XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie; Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

– Mazowiecki Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej Co Nam w Duszy Gra. Zespół Szkół nr 127, ul. Smocza 19, Warszawa.

– Konkurs Lingwistyczny Języka Niemieckiego

Konkurs języka niemieckiego Lust auf Lesen

– Zbrodnia Katyńska. Pamięć i prawda

Konkurs o zdrowiu „Higieja”

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (edycja 22)

Europejski Quiz Finansowy

LVII Warszawska Olimpiada Młodzieży (zawody sportowe)

Uczniowie zainteresowani wybranym konkursem lub olimpiadą zgłaszają się do nauczyciela danego przedmiotu.