O szkołach ATE

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 jest jednym z pierwszych liceów niepublicznych w Warszawie. Zostało założone w roku 1989 pod patronatem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zielonym światłem dla oświaty niepublicznej okazały się przemiany, które wówczas w Polsce nastąpiły.

Przed młodzieżą nowej szkoły, jej rodzicami i nauczycielami otworzyła się wtedy szansa stworzenia szkoły, w której możliwe okazało się to, co było zgodne z deklaracją programową STO, a więc „mała grupa uczniów, dobrze wykwalifikowany nauczyciel, osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą, rozwój zdolności twórczych, zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny, szacunek dla ucznia, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia”.

Następnie organem prowadzącym szkołę stało się Autorskie Towarzystwo Edukacyjne – utworzone przez nauczycieli i rodziców uczniów, a szkoła rozwinęła działalność w budynku przy ul. Hawajskiej 14a na warszawskim Ursynowie. Rzetelna praca uczniów i nauczycieli, entuzjazm i niezwykły klimat sprzyjały sukcesom: uczniowie zostawali laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych, absolwenci dostawali się na najbardziej oblegane kierunki studiów.

W roku 1999, zaraz po wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji reformy gimnazjalnej, utworzono Gimnazjum przy Społecznym LO nr 4. Uczniowie drugiego rocznika nowo powstałej szkoły zdali egzamin gimnazjalny najlepiej w Warszawie, zarówno w zakresie przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Do dziś nasze szkoły we wszystkich rankingach biorących pod uwagę wyniki nauczania znajdują się w czołówce szkół warszawskich. Uczniowie gimnazjum zostają też laureatami i finalistami wielu konkursów kuratoryjnych. W 2017 r., zgodnie z nową reformą systemu oświaty, gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową przy Społecznym LO nr 4.

Poczet sztandarowyJednak naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, dzięki której uczniowie od lat osiągają sukcesy, ale i wychowanie w duchu wartości, empatii i szacunku wobec drugiego człowieka. Chlubną wizytówką szkoły stały się akcje charytatywne m.in. na rzecz Domu Dziecka w Gościeszynie i Fundacji Hospicjum Onkologicznego na Ursynowie.

Równie ważnym wyzwaniem stało się wychowanie młodzieży w duchu poszanowania i pielęgnowania rodzimej tradycji historycznej. Realizacji tego zadania sprzyjał wynik referendum, w którym środowiska młodzieży, rodziców i nauczycieli opowiedziały się za wyborem na patrona Liceum: legendarnego oddziału z czasów drugiej wojny – Batalionu Armii Krajowej „Parasol”.

We wrześniu 2007 roku odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia Liceum. Po raz pierwszy wprowadzono Sztandar Szkoły. Ojcem chrzestnym sztandaru został Prezydent RP na Uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, matką chrzestną – były żołnierz Batalionu AK „Parasol” – Maria Stypułkowska-Chojecka ps.”Kama”. Świadkami tego doniosłego wydarzenia byli żołnierze sławnego batalionu.

Zapraszamy do szkolnej izby pamięci