Batalion AK „Parasol”

27 września 2007 r. otrzymaliśmy imię Batalionu Armii Krajowej „Parasol„. Nastąpiło to w wyniku szeregu projektów historycznych realizowanych przez naszych uczniów, dzięki czemu nawiązana została bliska współpraca ze środowiskiem żołnierzy „Parasola”.

Jesteśmy pierwszą szkołą posiadającą imię tego bohaterskiego oddziału Armii Krajowej.

Szkoły Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego uzyskały zgodę na umieszczenie symbolu Batalionu AK „Parasol” na sztandarze i w herbie szkolnym, a pieśń oddziału „Chłopcy silni jak stal” jest hymnem zarówno Liceum, jak i Gimnazjum. Matką chrzestną sztandaru szkoły była Maria Stypułkowska-Chojecka (łączniczka „Kama” ze słynnej akcji zamachu na dowódcę SS Franza Kutscherę), a ojcem chrzestnym sztandaru szkoły – ś.p. Ryszard Kaczorowski Prezydent RP na Uchodźstwie.

Bliskie relacje uczniów i nauczycieli z żołnierzami „Parasola” (są oni członkami honorowymi ATE) doprowadziły do zebrania licznych wspomnień, publikacji i fotografii, ofiarowanych przez naszych Patronów podczas spotkań świątecznych i rocznicowych, sesji historycznych i święta szkoły. Uczniowie szkół ATE opiekują się także miejscami pamięci narodowej: mogiłą żołnierzy Batalionu AK „Parasol” na Ursynowie oraz kwaterą żołnierzy Batalionu na Cmentarzu Powązkowskim.

Wobec tego wolą uczniów, grona pedagogicznego i członków ATE jest dążenie do pełniejszego zebrania, opracowania i udostępnienia na dedykowanej stronie internetowej pamiątek i materiałów historycznych o Patronach Szkoły. Tak narodził się pomysł stworzenia szkolnej izby pamięci o żołnierzach Batalionu AK „Parasol”. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

DLACZEGO IMIĘ BATALIONU AK „PARASOL”?

(fragment z wystąpienia pani dyrektor Barbary Wetesko podczas uroczystości nadania szkole imienia)

„Dziś w wolnej i niepodległej Polsce, w dniach chwały żołnierzy „Parasola”, oddając im wszystkim i każdemu z osobna, najwyższą cześć i hołd należy przypomnieć o gorzkiej, niesymetrycznej niesprawiedliwości: ofiary, męka i upokorzenia były tylko ich udziałem, podczas gdy z owoców zwycięstwa korzystamy z nimi pospołu, nie zawsze stojąc na wysokości takich zasług.

Członkowie środowiska, żołnierze „Parasola” obdarzyli nas honorem i zaszczytem, składając niejako w nasze ręce i serca swój spisany daniną krwi i życia testament powstańczy, obligując nas tym samym, nie tylko do ochrony tej świętej, patriotycznej spuścizny od zapomnienia, ale zobowiązując nas do walki w jej pokojowym wymiarze – do nauki i kształtowania postaw zgodnych z patriotyczna tradycją i wiernością niepodległościowym ideałom.

Młodzież i nauczyciele naszej szkoły wypełnią ten zaszczytny obowiązek, będąc świadomymi szczęśliwego czasu niewymagającego „rzucania kamieni na szaniec”, ale również pamiętając herbertowskie przesłanie, że czasami wystarczy „odrobina odwagi”, a zawsze trzeba umieć stanąć po stronie przegrywających.

Dnia 27 września Anno Domini 2007 stan Batalionu AK „Parasol” powiększa się o honorowe kompanie uczniów i kadry nauczycielsko – pracownicze Liceum nr 4 w Warszawie. Od dziś będziemy razem obchodzić Wasze a teraz nasze wspólne święto i wspólnie nieść pochodnie Waszej niezłomnej wiary w zwycięstwo Niepodległej, Wolnej, Ukochanej Ojczyzny – POLSKI. Tak nam dopomóż Bóg.”

HYMN SZKOŁY

Chłopcy silni jak stalPoczet sztandarowy
Chłopcy silni jak stal,
Oczy patrzą się w dal:
Nic nie zrobi nam wojny pożoga!
Hej, sokoli nasz wzrok,
W marszu sprężysty krok
I pogarda dla śmierci i wroga.

Gotuj broń! Naprzód marsz ku zwycięstwu!
W górę skroń! Orzeł nasz lot swój wzbił!
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal.
Hej, do walki nie zbraknie nam sił!

Godłem nam Biały Ptak,
A „Parasol” to znak,
Naszym hasłem piosenka szturmowa!
Pośród kul, huku dział
Oddział stoi, jak stał,
Choć poległa już chłopców połowa.

Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta.
Gotuj broń! Krew ci gra boju zew!
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal,
A na ustach szturmowy nasz śpiew!

A gdy miną już dni
Walki, szturmów i krwi,
Bratni legion, gdy z Anglii powróci,
Pójdzie wiara gromadą
Alejami, z paradą,
I tę piosnkę szturmową zanuci.

Panien rój, kwiatów rój i sztandary.
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.

 

Słowa pieśni napisał żołnierz-poeta Batalionu AK „Parasol” – Józef Szczepański ps. „Ziutek”, poległy we wrześniu 1944 roku w Powstaniu Warszawskim, odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy.

Posłuchaj hymnu szkoły i innych pieśni powstańczych w wykonaniu naszych uczniów