Kandydaci do VII klasy

Szkoła Podstawowa przy Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” powstała w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum (które istniało od 1999 r.) w szkołę podstawową. Pomimo kilku lat od powstania mamy już powody do dumy.

Sukcesy naszych uczniów na egzaminach ósmoklasisty:

 • maj 2023 – 1. miejsce na Ursynowie, 1. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 94,34%).
 • maj 2022 – 2. miejsce na Ursynowie, 2. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 93,46%).
 • maj 2021 – 1. miejsce na Ursynowie, 3. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 91,19%).
 • czerwiec 2020 – 1. miejsce na Ursynowie, 5. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 88,67%).
 • kwiecień 2019 – 1. miejsce na Ursynowie, 1. miejsce w Warszawie (średnia szkoły 93,81%).

(dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – analiza wyników egzaminów z 300 szkół podstawowych w Warszawie).

Nasze atuty:

 • nauka języków obcych w różnych grupach zaawansowania, każdy język po 4 godziny tygodniowo (obowiązkowy jest angielski; do wyboru: francuski, niemiecki lub hiszpański);
 • klasy liczą maksymalnie 16 uczniów, a grupy językowe są jeszcze mniejsze;
 • koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, teatralne, fotograficzne, chór szkolny, a także debaty oxfordzkie i sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • możesz rozwijać pasje i zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, który jest dla Ciebie przewodnikiem w danej dziedzinie naukowej;
 • przygotujemy Cię do startu w wybranym konkursie kuratoryjnym lub olimpiadzie przedmiotowej;
 • za dobre wyniki w nauce możesz otrzymać stypendium naukowe (od 100 do 180 złotych co miesiąc).

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy w klasie VIII uzyskają średnią ocen powyżej 4,0 są zwolnieni z egzaminów wstępnych do Społecznego LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

=> zobacz: Plan nauczania w VII klasie szkoły podstawowej

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025:

1) Spotkanie dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.

15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) godzina 18:00

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty dla kandydatów do VII klasy, który odbędzie się stacjonarnie – w budynku naszej szkoły. Podczas spotkania będzie możliwość porozmawiania z dyrekcją szkoły i nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, a także zobaczenia sal lekcyjnych. Szczegóły spotkania podamy w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy 15 kwietnia!

2) Wymagane dokumenty

Do 14 maja 2024 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać tradycyjną pocztą lub zeskanowane (pliki jpg lub pdf) na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl:

kopię ostatniego świadectwa szkolnego (świadectwa ukończenia klasy V),

ankietę zgłoszeniową kandydata (pobierz ankietę kandydata),

kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

3) Egzaminy wstępne z j.polskiego i matematyki

Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Obie części egzaminu zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej.

Terminy egzaminu pisemnego dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej:

 • 24 maja 2024 (piątek) godz. 16:00 – j.polski (45 minut);
 • 25 maja 2024 (sobota) godz. 9:00 – matematyka (45 minut).

Egzaminy ustne (stacjonarnie w budynku szkoły) z j.polskiego i matematyki odbędą się 10 i 11 czerwca 2024 r. od godziny 15:00. Dokładny harmonogram zostanie podany na stronie szkolnej.

Zakres programowy egzaminów:

egzamin z języka polskiego

przykładowy arkusz z języka polskiego 1

przykładowy arkusz z języka polskiego 2

egzamin z matematyki

przykładowy arkusz z matematyki 1

przykładowy arkusz z matematyki 2

4) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

 • do 17 czerwca 2024 – ogłoszenie na stronie szkolnej list kandydatów przyjętych do klasy VII szkoły podstawowej.
 • do 25 czerwca 2024 – podpisywanie umów o kształcenie.

5) Opłaty

1) Opłata rekrutacyjna 450 zł – przy składaniu dokumentów kandydata proszę dokonać wpłaty przelewem na konto bankowe Szkoły Podstawowej:

40 1020 1169 0000 8702 0886 5885

W tytule przelewu proszę podać: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata”.

2) Opłata rezerwacyjna 2300 zł – wpłacana w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy o kształcenie przez rodziców ucznia.

3) Od 1 września 2024 r. czesne za semestr będzie wynosić 9600 zł. Przy dokonywaniu wpłat czesnego w formie sześciu rat miesięcznych wysokość jednej raty wynosić będzie 1600 zł.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 19.04.2024)