Wyniki rekrutacji do VII klasy

Wyniki egzaminów pisemnych do 7 klasy SP

Ogłaszamy wyniki procesu rekrutacji do VII klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025. Poniższy komunikat zawiera pełne wyniki z podziałem na część pisemną i część ustną egzaminów.

=> Pobierz wyniki rekrutacji do klasy VII (plik PDF).

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 55,5 punktów oraz na świadectwie z ostatniej klasy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania – spełnili warunki przyjęcia do klasy VII.

Procedura przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej:

1) Podpisanie umowy o kształcenie – umowa może być wysłana w wersji elektronicznej, prośbę o przesłanie pliku umowy proszę kierować na adres: sekretariat@slo4.edu.pl;

2) Do 25 czerwca br. umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu (lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły);

3) W ciągu 3 dni od podpisania umowy przez rodziców kandydata należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 2300 zł na konto Szkoły Podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – numer konta bankowego: 40 1020 1169 0000 8702 0886 5885.

Niespełnienie tych warunków do 25 czerwca br. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

Dyrektor Szkoły składa podpis na umowie o kształcenie po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie bankowym szkoły. Wówczas jeden egzemplarz podpisanej umowy mogą Państwo odebrać z sekretariatu szkoły lub na Państwa prośbę może zostać wysłany tradycyjną pocztą.

Przed podpisaniem umowy o kształcenie proszę wziąć pod uwagę, że od września 2024 r. w VII klasie jako drugi język obcy będzie realizowany język niemiecki lub język hiszpański w wymiarze 4 godzin w tygodniu.