Wyniki po egzaminach pisemnych do VII klasy

Wyniki egzaminów pisemnych do 7 klasy SP

Zamieszczamy listę z wynikami pisemnych egzaminów wstępnych dla kandydatów do siódmej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024-2025.

=> Lista z wynikami egzaminów pisemnych i harmonogram egzaminów ustnych do VII klasy (plik PDF)

Lista zawiera wyniki egzaminu z języka polskiego (punktacja za część testową i za część literacką) oraz z matematyki, a także informację czy kandydat został zwolniony z egzaminu ustnego lub w jakim terminie przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego i/lub z matematyki.

Egzaminy ustne odbędą się w budynku szkoły w poniedziałek 10 czerwca oraz we wtorek 11 czerwca.

Przydział sal na egzaminy ustne:

Język polski:
komisja DB – sala 9
komisja An – sala 8
komisja KM – sala 9

Matematyka:
komisja GA – sala 4
komisja LH – aula

Prosimy kandydatów o wchodzenie do budynku szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu ustnego.