Autorskie Towarzystwo Edukacyjne

Autorskie Towarzystwo Edukacyjne (w skrócie ATE) istnieje od 1989 roku jako stowarzyszenie założone przez rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków rozwoju niepublicznej oświaty. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i turystycznej wśród dzieci i młodzieży.

W działalności statutowej ATE skupia się głównie na prowadzeniu na warszawskim Ursynowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” oraz Szkoły Podstawowej przy Społecznym LO Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

ATE szczególną wagę przywiązuje do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej. Program wychowania patriotycznego realizujemy wielopłaszczyznowo kształtując świadomość młodego pokolenia Polaków na drodze licznych przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły.

Podstawowym elementem wychowania patriotycznego w naszych szkołach jest kultywowanie tradycji Batalionu AK „Parasol”, a członkami honorowymi ATE są żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Parasol”.

Numer konta bankowego Autorskiego Towarzystwa Edukacyjnego:

29 1020 1169 0000 8402 0886 5745

ATE jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014610. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek szkoły w Warszawie przy ul. Hawajskiej 14a.

Z Zarządem ATE można się umówić poprzez Sekretariat Szkoły.

(aktualizacja: 15.02.2024)