Godziny pracy sekretariatu – lipiec -sierpień

W dniach od 15.07 do 18.08 sekretariat jest czynny w godzinach od 8:00 do 14:30.

W dniu 09.08 od 8:00 do 13:30.

Od 19.08 sekretariat będzie czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.