Kandydaci do Liceum

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” istnieje od 1989 roku. Pod względem wyników maturalnych od wielu lat jest na 1. miejscu wśród liceów na Ursynowie oraz na 2. miejscu w Warszawie w kategorii liceów niepublicznych. Corocznie od 2013 roku jest nagradzane znakiem jakości „ZŁOTA SZKOŁA” w najbardziej prestiżowym rankingu „Perspektywy”. Posiada także Certyfikat Honorowy Szkoły Wspierającej Uzdolnionych.

Co nas wyróżnia:

 • wybierasz 2 lub 3 dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym po pierwszej klasie liceum – u nas nie ma sztywnego profilowania;
 • języków obcych uczymy w różnych grupach zaawansowania, każdy język po 4-5 godzin tygodniowo: obowiązkowy jest angielski oraz do wyboru: francuski, niemiecki lub hiszpański;
 • komfort nauki i przyjazna atmosfera – klasy do 16 uczniów, a grupy językowe są jeszcze mniejsze;
 • liczne koła zainteresowań, debaty oxfordzkie, sesje naukowe z różnych dziedzin;
 • zajęcia tutorskie – rozwijaj pasje i zainteresowania pod opieką tutora-mistrza, który będzie dla Ciebie przewodnikiem w danej dyscyplinie naukowej;
 • przygotujemy Cię do startu w wybranym konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej;
 • za dobre wyniki w nauce możesz otrzymać stypendium naukowe (od 140 do 220 złotych co miesiąc).

Oferta na rok szkolny 2023/2024

Od 1 września 2023 r. zamierzamy utworzyć cztery klasy pierwsze w Liceum.

=> zobacz: Plan nauczania w Liceum

Harmonogram rekrutacji:

1) Spotkanie on-line dla kandydatów do Liceum.

30 stycznia 2023 (poniedziałek) godzina 18:00

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty online, podczas którego będzie możliwość porozmawiania z dyrekcją szkoły i nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych. Będzie to spotkanie przeprowadzone za pomocą aplikacji Teams. Szczegóły i link do spotkania podamy w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej szkoły.

=> Transmisja spotkania dla kandydatów do liceum

2) Wymagane dokumenty

Do 24 marca 2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać tradycyjną pocztą lub zeskanowane (pliki jpg lub pdf) na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl:

 • kopię ostatniego świadectwa szkolnego (z klasy VII),
 • ankietę zgłoszeniową kandydata (pobierz ankietę kandydata),
 • kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

3) Egzaminy wstępne z j.polskiego i matematyki

Procedura egzaminacyjna w rekrutacji zewnętrznej składa się z części pisemnej oraz części ustnej i obejmuje zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Obie części egzaminu zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej.

Terminy egzaminu pisemnego dla kandydatów do klasy 1 Liceum:

 • 31 marca 2023 (piątek) godz. 16:00 – j.polski (60 minut);
 • 1 kwietnia 2023 (sobota) godz. 9:00 – matematyka (60 minut).

=> Wyniki egzaminów pisemnych i harmonogram egzaminów ustnych

Egzaminy ustne z j.polskiego i matematyki odbędą się stacjonarnie w budynku szkoły 20, 21 i 24 kwietnia 2023 r. Dokładny harmonogram jest podany w pliku powyżej z wynikami egzaminów pisemnych.

Zakres programowy egzaminu:

Egzamin wstępny z języka polskiego

Przykładowy arkusz z języka polskiego

Egzamin wstępny z matematyki

Przykładowy arkusz z matematyki

Zapamiętaj: Na egzamin pisemny należy przynieść: legitymację szkolną, dobrze piszący długopis, na matematykę przybory geometryczne (bez kalkulatora), obuwie na zmianę – jeśli będzie mokro. Mile widziany odpowiedni strój.

4) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

do 8 maja 2023 – ogłoszenie na stronie szkolnej listy kandydatów przyjętych do klasy 1 liceum.

=> zobacz wyniki rekrutacji do liceum

do 19 maja 2023 – podpisywanie umów o kształcenie.

5) Opłaty

1) Opłata rekrutacyjna 400 zł – przy składaniu dokumentów kandydata proszę dokonać wpłaty przelewem na poniższe konto bankowe:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

27 1240 1125 1111 0000 0345 1821

W tytule przelewu proszę podać: „opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata”.

2) Opłata rezerwacyjna 2000 zł – wpłacana w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy o kształcenie przez rodziców ucznia.

3) Od 1 września 2023 r. czesne za semestr będzie wynosić 8400 zł. Przy dokonywaniu wpłat czesnego w formie sześciu rat miesięcznych wysokość jednej raty wynosić będzie 1400 zł.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

(data aktualizacji: 05.05.2023)