Podstawowe informacje o szkole

Szkoła Podstawowa utworzona przy Społecznym LO nr 4 imienia Batalionu AK „Parasol” jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała w 2017 r. w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum (które istniało od 1999 r.) w szkołę podstawową. Pomimo krótkiego czasu od powstania nasza „podstawówka” już w 2019 roku zajęła pierwsze miejsce w Warszawie na podstawie wyników pierwszego po reformie oświatowej egzaminu ósmoklasisty. Średnia naszej szkoły wyniosła 93,81% (zobacz nasze osiągnięcia).

Na Hawajskiej do egzaminu w kwietniu 2019 r. przystąpiło 47 uczniów klas ósmych. Z matematyki uzyskaliśmy najlepszy wynik w Warszawie (średnia 91%), z języka polskiego drugi wynik (średnia 94%), natomiast z języka angielskiego mieliśmy ex aequo trzeci wynik w Warszawie (średnia 97%). Tak dobrze napisany egzamin ósmoklasisty w zestawieniu z wynikami pozostałych podstawówek dał naszej szkole pierwsze miejsce w Warszawie. Pełny ranking 300 warszawskich szkół podstawowych został opublikowany przez portale Miasto Pociech oraz Halo Ursynów.

Do szkoły podstawowej „Parasola” zapraszamy wszystkich tych, którzy: myślą poważnie o nauce i przyszłości, są ciekawi poznania i chcą się uczyć, zechcą współtworzyć kulturalną i życzliwą atmosferę szkoły, jak również mają wysokie wymagania moralne wobec siebie i innych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Zapewniamy naukę języków obcych w wymiarze czterech godzin tygodniowo każdy. Obowiązkowy jest język angielski i do wyboru język francuski, hiszpański lub niemiecki.
  • Przyjazna atmosfera, najwyżej 16 osób w klasie.
  • Proponujemy liczne koła zainteresowań, m. in. polonistyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, j. angielskiego, fotograficzne, informatyczne. Każdy uczeń może rozwijać swe zainteresowania pod opieką tutora – mistrza, przewodnika naukowego.
  • Najlepsi uczniowie co miesiąc otrzymują stypendia naukowe.
  • Zajęcia szkolne są wzbogacone o sesje naukowe z różnych dziedzin.
  • W szkole odbywają się lekcje religii, a dla tych, którzy w nich nie uczestniczą, proponujemy lekcje etyki.
  • Realizujemy projekty edukacyjne w kraju i za granicą, organizujemy objazdy historyczne, a w czasie ferii zimowych wyjeżdżamy na obóz narciarski do Włoch.
  • Uczniowie mogą działać w samorządzie szkolnym i radiowęźle, uczestniczą w licznych imprezach organizowanych na terenie szkoły (Bieg Niepodległości, Dzień Narodów Europy, Talent Show, Dzień Sportu, koncerty charytatywne na rzecz domu dziecka i hospicjum, wieczory filmowe, wycieczki rowerowe).
  • Współpracujemy ze Środowiskiem Żołnierzy Armii Krajowej z Batalionu “Parasol”.
  • Szczególną wagę przywiązujemy do wychowania uczniów w poszanowaniu tradycji historycznej.

Zobacz zasady rekrutacji