Wyniki egzaminów pisemnych do liceum

Zamieszczamy listę z wynikami pisemnych egzaminów wstępnych dla kandydatów do klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” na rok szkolny 2024-2025.

=> Lista z wynikami egzaminów pisemnych i harmonogramem egzaminów ustnych do liceum (plik PDF)

Lista zawiera wyniki egzaminu z języka polskiego (punktacja za część testową i za część literacką) oraz z matematyki, a także informację czy kandydat został zwolniony z egzaminu ustnego lub w jakim terminie przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego i/lub z matematyki.

Egzaminy ustne odbędą się stacjonarnie w budynku szkoły: w poniedziałek 22 kwietnia oraz we wtorek 23 kwietnia.

Przydział sal na egzaminy ustne:

Język polski:
komisja DB – sala 1
komisja ZR – sala 2
komisja AH – sala 8
komisja KM – sala 9

Matematyka:
komisja AK – sala 5
komisja BŻ – sala 4
komisja GA – sala 6
komisja LH – aula

Prosimy kandydatów o wchodzenie do budynku szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu ustnego.