Spotkanie z żołnierzami AK z Białorusi

23 maja 2011 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z kombatantami ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. W spotkaniu uczestniczył zaproszony dr Kazimierz Krajewski z IPN, który wygłosił rys historyczny Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego dowodzonego przez Adolfa Pilcha ps „Góra – Dolina”, którego żołnierze walczyli również w Powstaniu Warszawskim w szeregach Zgrupowania AK „Kampinos”.

Spotkanie było pełną wzruszeń lekcją historii, ale także okazją do poznania położenia Polaków na Białorusi żyjących w warunkach postsowieckiego państwa autorytarnego, o którym opowiadała Prezes Stowarzyszenia Pani Weronika Sebastianowicz.