Serce Hawajskiej dla Patrona Szkoły

W 79. rocznicę akcji bojowej na hitlerowskiego kata Warszawy – generała SS Franza Kutscherę, dokonanej przez żołnierzy Batalionu AK „Parasol” delegacja naszej szkoły z panią dyrektor Anną Kuleszą, panem profesorem Kamilem Kropidłowskim, grupą młodzieży i pocztem sztandarowym uczestniczyła we Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Uroczystość w intencji uczestników akcji bojowej „Kutschera” stała się wspaniałą okolicznością do uhonorowania jednego z ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu AK „Parasol” – płk. Zbigniewa Rylskiego „Brzozy” z okazji jego 100. urodzin. Pani dyrektor Anna Kulesza wręczyła Szacownemu Jubilatowi pamiątkową statuetkę w kształcie serca od uczniów i nauczycieli.

Pani dyrektor Anna Kulesza z sercem dla Pana Zbigniewa Rylskiego

Po uroczystości w Katedrze odbyło się złożenie wieńców pod pomnikiem w miejscu przeprowadzenia akcji bojowej Kutschera, w której uczestniczył pan wicedyrektor Jacek Strzałkowski z młodzieżą licealną.

Uroczystości w miejscu akcji Kutschera

W obchodach udział wzięli m.in. żołnierze Batalionu „Parasol” i „Zośka” oraz ich rodziny, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Urzędu ds. Kombatantów, przedstawiciele rządu, IPN, sił zbrojnych RP, Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”, a także uczniowie szkół noszących imię obu batalionów i zaproszeni goście.

Klasa 1c z Panią Marią Wiśniewską ps. Malina i panem wicedyrektorem Jackiem Strzałkowskim

Relacja z uroczystości w Katedrze Polowej

Więcej o akcji bojowej Kutschera