Klasa 7. przy liceum

Zachęcamy do lektury wywiadu z panią dyrektor Anną Kuleszą, który w tym tygodniu ukazał się w portalu Halo Ursynów. Rozmowa dotyczyła powodów, dla których warto przenieść dziecko do 7 klasy w szkole podstawowej przy Społecznym Liceum imienia Batalionu AK „Parasol”.

Przy tej okazji serdecznie Państwa zapraszamy na dzień otwarty dla kandydatów do 7 klasy, który odbędzie się w poniedziałek 27 marca o godzinie 18:00 w szkole przy ul. Hawajskiej 14a. Podczas tego spotkania kandydaci i ich rodzice będą mogli bezpośrednio porozmawiać z dyrekcją i nauczycielami oraz obejrzeć naszą szkołę.

A oto jedno z pytań z tej rozmowy, które mamy nadzieję przekona Państwa do przyjścia na dzień otwarty:

Załóżmy, że jestem rodzicem 12-latki. Z jakiego powodu mam teraz zmienić szkołę i posłać moje dziecko do 7 klasy do szkoły podstawowej przy liceum na Hawajskiej?

– Anna Kulesza: 12 lat to wiek, w którym młody człowiek kształtuje swoją osobowość i podmiotowość, kiedy chce już samodzielnie decydować o swojej przyszłości. To jest ten wiek, kiedy przed reformą oświaty dzieci po szóstej klasie przechodziły do gimnazjum. Był to dla nich rówieśniczy awans, zmiana środowiska i nowe wyzwania. Z tego powodu zachęcam szóstoklasistów, aby przyszli i spróbowali swych sił na Hawajskiej w nowoutworzonych klasach. Dla części z nich będzie to świetna okazja, aby lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Mają też gwarancję dostania się do naszego liceum bez egzaminów wstępnych.

Lekcje u nas są prowadzone przez tych samych pedagogów, którzy uczą w liceum, odbywają się również w tym samym budynku. Pozwala to na integrację uczniów młodszych ze starszymi i niweluje stres związany ze zmianą środowiska po podstawówce. Siódmoklasiści czują się docenieni tak, jak starsza młodzież. Sprzyjają temu wspólne uroczystości, konkursy, akcje społeczne, a nawet wspólny dla obu szkół samorząd uczniowski.

Pomimo kilku lat istnienia podstawówki przy liceum „Parasola” już zdobyliśmy wiele bardzo cennych doświadczeń. Jeśli chodzi o wyniki egzaminu ósmoklasisty, staliśmy się jedną z najlepszych szkół warszawskich.

=> zobacz cały wywiad

=> poznaj zasady rekrutacji do 7 klasy