Nasz absolwent profesorem

Otrzymaliśmy bardzo miły list od absolwenta naszego gimnazjum i liceum (matura 2008). Pan Marcin Kurek jest wykładowcą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie i w marcu 2024 r. otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP.

W tym wyjątkowym momencie myślami wracam do lat spędzonych w murach Szkoły, które miały niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie mojej osoby, moich pasji oraz aspiracji zawodowych. Edukacja, którą otrzymałem w 4 SLO, była fundamentem, na którym zbudowałem swoją dalszą karierę naukową i zawodową. Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność wobec całej kadry pedagogicznej oraz pracowników szkoły, którzy przyczynili się do rozwoju moich umiejętności, ciekawości świata oraz zamiłowania do wiedzy.

Nie ulega wątpliwości, że wielu absolwentów zostało wybitnymi postaciami w różnych branżach. To właśnie nauka ciężkiej pracy oraz wewnętrznej motywacji, wyniesione ze szkoły, umożliwiły mi zdobycie tego prestiżowego tytułu w wieku zaledwie 34 lat. Czyni mnie to aktualnie drugim najmłodszym profesorem w Polsce, co jest wyrazem nie tylko mojego osobistego zaangażowania, ale także nieocenionej wartości edukacji, jaką otrzymałem w naszej szkole. – napisał do nas Pan Profesor Marcin Kurek.

Panie Profesorze serdecznie dziękujemy za pamięć i za miłe słowa o naszej szkole. Życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych oraz promocji młodych kadr naukowych Pana Uczelni.