Zapisy kandydatów do liceum

Jeszcze do piątku 22 marca potrwają zapisy kandydatów do klas pierwszych w liceum. Należy przesłać wypełnioną czytelnie ankietę zgłoszeniową kandydata (do pobrania ze strony szkoły), kopię świadectwa szkolnego po klasie VII oraz kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń taką posiada.

Wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły (w godzinach 8:30 – 15:30), wysłać tradycyjną pocztą lub zeskanowane (pliki jpg lub pdf) na adres email: sekretariat@slo4.edu.pl

Przy składaniu dokumentów kandydata proszę dokonać wpłaty przelewem na konto bankowe liceum kwoty 450 złotych opłaty rekrutacyjnej.

Egzaminy pisemne odbędą się w piątek 5 kwietnia (język polski) i w sobotę 6 kwietnia (matematyka). Zakres programowy egzaminów oraz przykładowe arkusze znajdują się w zakładce Rekrutacja.