Arduino na informatyce

Na lekcjach informatyki w klasie 7. poznajemy rozmaite zastosowania modułów Arduino.

Nasza szkoła uczestniczy także w programie Laboratoria Przyszłości, w ramach którego rozwijamy kompetencje cyfrowe, kreatywność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym.

Więcej o programie Laboratoria Przyszłości:
https://www.gov.pl/web/laboratoria