Klasy akademickie SGH

W dniu 15 listopada została podpisana umowa współpracy ze Szkołą Główną Handlową, w ramach której rozpoczęliśmy realizację programu Klasy akademickie SGH. Programem objęci są uczniowie klas trzecich liceum czteroletniego w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

Do programu zaprosiliśmy uczniów, którzy wykazują zainteresowanie tematyką ekonomiczną, przedsiębiorczością i planują studia na kierunkach ekonomicznych. Program pozwala poznać ofertę edukacyjną SGH, stwarza możliwość stałego kontaktu ze środowiskiem akademickim, dla najlepszych uczniów daje możliwość tutoringu.

W ramach programu organizowane będą zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich w naszej szkole lub na uczelni. Uczniowie mogą korzystać z zasobów Biblioteki SGH, istnieje też możliwość udziału w wykładach na zasadzie wolnego słuchacza.

Wiosną planujemy organizację Dnia SGH w naszej szkole z udziałem absolwentów-studentów SGH.

Umowę współpracy ze Szkołą Główną Handlową podpisała pani dyrektor Anna Kulesza.

Ze strony naszego liceum program koordynuje prof. Lucyna Hankiewicz.

(foto: Szkoła Główna Handlowa)