Stypendium premiera dla Piotra

26 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem jest Piotr Kacprzak, uczeń klasy 2a.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi liceum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen na świadectwie.

Serdecznie gratulujemy Piotrowi tego wyjątkowego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w nauce.